Scheepe

Een lieve kennis van me te Jakarta, maakte me opmerkzaam op het volgende bericht in de WWW.BERITAMETRO.CO.ID …..Waarvoor mijn grote dank.

Het artikel betreft onder andere een grote schoonmaak van regeringswege uit op het Kerkhof Peneleh, vanwege de aanstaande conferentie van de UN Habitat te Surabaya op 25/27 juli 2016. Nederland zal hierbij vertegenwoordigd zijn….maar of er van Nederlandse zijde straks een bijdrage zal komen????

In elk geval doet de PEMKOT (stadsregering) van Surabaya wel al voorbereidende besprekingen met leiders van diverse politieke partijen om van Peneleh een soort toeristische attractie/openlucht museum te maken, één en andere in navolging van het grote kerkhof Jahe Kober t Jakarta welke nu Taman Prasasti heet.

Hieronder een tweetal foto’s van de werkzaamheden in voorbereiding, waarbij door de gemeente Surabaya opdracht is gegeven om het kerkhof Peneleh een grote schoonmaakbeurt te geven.

Toevalligerwijze werd door de krant een foto afgedrukt van het het graf van de familie Scheepe. Ten behoeve van eventuele nazaten en of geïnteresseerden heb ik deze familie iets meer uitgediept. Niet uitgebreid natuurlijk, want het gaat hierom het familie graf en ik ben geen almanak.

De schoonmaakploeg van Peneleh en het graf van de familie Scheepe.

Hieronder een foto van het graf anno mei 2019.

Het grafopschrift luidt als volgt:

TER NAGEDACHTENIS VAN MIJNEN GELIEFDEN ECHTGENOOT CAREL FREDERIK SCHEEPE, GEBOREN 26 MEI 1853, OVERLEDEN 30 OKT 1897. … HIER RUST ONZE INNIG GELIEFDE MOEDER EN GROOTMOEDER CHRISTINA WILHELMINA SCHEEPE, GEBOREN SCHMIDT WEIJMANS GEBOREN 22 MEI 1867, OVERLEDEN 18 AUG 1949.

Tevens ADRIANUS JOHANNES SCHMIDT WEIJMANS BEGRAVEN 4 AUG 1899.

(De Ind. Navorscher vermeldt extra: Het register zegt: Christina Wilhelmina Eaton geboren Schmidt Weijmans)

  • Carel Frederik Scheepe huwde te Soerabaya op 1 juli 1885 met Christina Wilhelmina Schmidt Weijmans.
  • Carel Frederik Scheepe was hoofdboekhouder bij de firma Fraser Eaton te Soerabaya en bij zijn meerderen en de burgerij een gewaardeerd figuur.

Hierna volgend enkele berichten uit de kranten betrekking hebbend op het overlijden en de begrafenis en een nabericht inzake de financiële afwikkeling/nalatenschap. De journalist (Belanda?) schrijft onder andere ” Hij, een Indo, van wien men…..etc.”…HIJ, EEN INDO…. waarom de nadruk erop leggen dat HIJ, een INDO was??? Was het zo bizonder dat een INDO een selfmade man kan zijn? Was dat privilege alleen bestemd voor diegenen die GEEN INDO waren????

 

Uiteraard moest de media uitgebreid verhalen over de financiële hoedanigheid van de nagelatenen en ik citeer:

Bovenstaand artikel zegt onder andere: Hij laat een groot gezin achter. Ik heb me slechts globaal verdiept in het gezin Scheepe – Schmidt Weijmans en vermeld enkele geboortes van hun kinderen geplukt uit de kranten.

In nov 1897 hield het gezin Scheepe – Schmidt Weijmans vendu in het huis te Kalisarie Soerabaya en vertrok naar een andere woning te Soerabaya.

Aangezien het echtpaar in 1885 huwde, moeten er meerdere kinderen geweest zijn.

  • aug 1892 geboren een dochter
  • jan 1894 geboren een zoon
  • maart 1895 geboren een zoon
  • 01 nov 1897 geboren een zoon. Dit moet Joseph Scheepe geweest zijn, die op 21 maart 1945 te Malang stierf en als partner had Elioni Tergau. Hij heeft dus niet meer de bevrijding meegemaakt. Joseph’s zwager Johan Adriaan Tergau overleed eveneens te Malang op 28 aug 1945, twee weken na de capitulatie. Vader Carel Frederik heeft de geboorte van zijn zoon Joseph niet meer mee gemaakt, aangezien hij een dag eerder overleed.

Uit hoofde van de werkkring van Carel Frederik Scheepe bij FRASER & EATON Co te Soerabaya, lijkt het me niet zo vreemd, dat de weduwe Scheepe – Schmidt Weijmans later huwde met ALBERT EATON op 9 jan 1904 te Soerabaya. Ook dit huwelijk was echter geen lang leven beschoren, want Albert Eaton overleed op 25 aug 1904 te Soerabaya op 60 jarige leeftijd en ligt begraven in graf B2634 te Peneleh.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Terug naar boven