Schipper, B.W.

Hieronder het graf van de heer Barend Willem Schipper (echtgenote Johanna Wilhelmina Harte.)

Barend Willem werd te Tjilatjap geboren op 22-6-1877 en overleed op 4-10-1903 te Malang.

Johanna Wilhelmina Harte werd geboren te Bandjarnegara (Banjoemas) op 16-1-1879 en overleed 18-6-1930 te Bandoeng.

Zij huwden op 24-11-1900 te Keboemen Kedoe. Zij huwde als weduwe ten tweede met de heer Raijmondus Josephus Wille op 20-1-1909 te Bandoeng. (Barend Willem vernoemde een van zijn kinderen naar zijn stiefvader – zie onder)

 

Barend Willem Schipper was onder administrateur van het particulier prauwenveer te Pasoeroean en overleed aan een korte hevige ziekte.(Krant Bataviaasch Nieuwsblad 6 okt 1903)

Uit het huwelijk van Barend Willem en Johanna Wilhelmina werd geboren hun zoon Barend Juriaan (vernoemd naar zijn grootvader) op 30 aug 1901. Hij was werkzaam als fabricage chef op de SF Nieuw en nog wat (onleesbaar) te Malang. Hij werd geinterneerd en overleed in Japan (kamp Moji) op 18-4-1945 om 20:30 aan accute colitie en beri-beri en heeft niet het einde van de oorlog mee mogen maken, noch de bevrijding.

Barend Juriaan huwde:

1) 1933 onder huwelijksvoorwaarden met Maria Struben (echtscheiding 1936) en zij was voorheen weduwe van de heer Frank Lambach.(Overleden aug 1928 te Soerabaja) Uit dit huwelijk geen kinderen volgens bericht rechtbank Bandoeng 1950. Maar familieberichten Delpher meldt dat er een dochter geboren werd in 1923 te Den Haag uit echtpaar Lambach-Struben.  (Website www.kappetein.nl meldt dochter Joyce geboren te Den Haag op 30-3-1923 en in 1946 gehuwd met de heer Carolus Kappetein.) Dus de bewering van de rechtbank is niet juist: “dan tidak terlahir seorang anak pun =  Geen kinderen geboren”)

2) 23-2-1939 met Geraldine Dinsbach te Malang. Uit dit huwelijk de kinderen Juriaan Reynoud (geboren circa 1940) en Joan Raymonde (geboren circa 1942). Waarschijnlijk heeft Barend Juriaan misschien nog net de geboorte van zijn jongste mee mogen maken?

Zie hieronder de aangifte van de weduwe G. Dinsbach voor haarzelf en als wettige voogd van haar kinderen bij de rechtbank inzake de nalatenschap van de heer Barend Juriaan. (Burg. Rechtbank Bekendmaking 962/1950). De heer Barend Juriaan had in 1931 een testament op laten stellen op 29-9-1931 te Pasoeroean notaris Dietz 544/22 doch het testament was wegens oorlogstoestanden zoek geraakt.

 

Terug naar boven