Schüssler, K.H.

Hier rust Karel Hendrik Schüssler. In leven afdeelingschef S/S. Overleden 7 december 1896. Rust zacht lieve doode. (Karel werd geboren te Zutphen op 4 juni 1847)

Daar gaat ie dan: Soms ook geschreven als Schussler zonder umlaut en ook als Schusler om het verwarrender te maken, want er waren ook personen die werkelijk Schusler als achternaam hadden. En tot slot: Karel werd ook geschreven als Carel. Toe maar, waarom makkelijk als het moeilijk kan toch. (Bronnen: Roosjeroos, openarch.nl , KB.nl, BRP van het IGV.)

1882 – Gepromoveerd als Stationschef 1ste Klasse tot Adj.Chef 4de Afd. Oosterlijnen Java.

1894 – Chef 4de Afd. Oosterlijnen Java.

19-8-1890 per ss SAMARANG naar Nederland met vrouw en zoon – ook Karel Hendrik geheten en geboren Soerabaya – wegens 2-jarig ziektevrlof en terug naar Indïe op 20-4-1892 per ss ZUID HOLLAND.

19-7-1877 gehuwd met Aukje van Enschut te Rheden.(Akte 61 inv 3232 Arnhem huwelijken Rheden.)

19-2-1897 keerden zijn weduwe A. Schüssler-van Enschut en zijn zoon Karel Hendrik  terug naar Nederland.

De overlijdens advertentie geplaatst in een krant te Utrecht door zijn moeder mevr. de Wed. Dr. Schüssler-van Enschut en schoonzuster Maria d’Achard v. Enschut. Er zit een dag verschil wat betreft de overlijdens datum in de advertentie en die op het graf. (RA1898 geeft als datum 7 dec 1896.)

De overlijdens advertentie van zijn vader geplaatst. Zijn moeder was GRADA MARIA AGNITA van Enschut. Zijn broer was C.A. = Cornelis Adriaan Schüssler, overleden 15-8-1894 en was eveneens spoorweg ambtenaar. Zijn vader was doctor in de letteren en leraar oude talen.

Recapitulatie in het kort:

Karel (Carel Hendrik) Schüssler’s ouders waren: Louis Charles Eugene Schüssler – van beroep letterkundige en geleerde en Grada Maria Agnita van Enschut.

Karel’s echtgenote was Aukje van Enschut (nicht). Haar ouders waren Jan Frans van Enschut – van beroep avocaat en zich ook wel noemende Jan Frans d’Achard van Enschut en haar moeder was Tetje Coopmans.

Karel en Aukje hadden een zoon genaamd Karel Hendrik Schüssler gehuwd met Trijntje Vlaskamp op 28 mei 1907 te Zuidbroek.

Update 2021:

Terug naar boven