Scipio, C.

Het graf B 2332 van WILLEM MARTINUS BOUWENS, DIENTJE VAN ROSMALEN en CORNELIA SCIPIO.

Ik heb geen verbindingen/familiebanden kunnen vinden tussen de begravenen en of hun familieleden.

Op de scans heb ik wat aantekeningen genoteerd.

Zouden zij de ouders van Willem Martinus geweest kunnen zijn?

RA1831: Huwelijk MARTINUS BOUWENS (militair KNIL) te Semarang op 17 maart 1880 met JOHANNA MARGARETHA LELONG. Meerdere kinderen uit dit huwelijk.

Overl: Martinus Bouwens te KEDIRI 29 maart 1905. (In Kediri werd in 1903 Willem Henri Bouwens zijn zoon geboren – Overl.akte 199 /1959 Hoorn).

Uit het dossier NA/OGS van Martinus Frits Bouwens (Zoon van Martinus Bouwens en Johanna Lelong).Geb 10-8-1900 Kediri en overleden te Soerabaja 23 sept 1952 (de OGS hanteert de datum 23 sept 1953 in diverse correspondenties) en begraven op het alg.kerkhof Kembang Kuning met graf nummer K727. (Gegevens uit de brief van zijn zoon gericht aan de OGS gedateerd 8 juni 1976 in welke hij verzoekt of zijn vader Martinus Frits herbegraven kan worden op het ereveld KK, omdat de huidige toestand van het graf te wensen overlaat.)

De OGS beantwoord negatief op dit verzoek op 21 juni 1976 omdat Martinus Frits Bouwens geen oorlogsslachtoffer was.

De OGS vermeldt op haar website dat de heer Martinus Frits Bouwens als slachtoffer van de oorlog beschouwd wordt.

Toevallige samenloop van omstandigheden??

Dientje van Rosmalen werd geboren Semarang op 24-1-1846 (RA1847). Geen nadere gegevens kunnen vinden over Dientje. Hooguit dat de RA meldt een huwelijk in juni 1846 tussen Jan van Rosmalen en juff de Winter te Semarang.

Martinus Bouwens (sr) huwde te Semarang.

Cornelia Scipio was geboren te Semarang 24 dec 1890 (RA1892). Geen duidelijkheid kunnen vinden wie zij was.

Hadden zij op één of andere manier toch iets met elkaar te maken gehad hebben (of hun familieleden?)

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven