Senerpont Domis de – Van der Velde

De graffoto is van juli 2014, van Tjok Mas – Alle foto’s zijn haar eigendom en copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren.

Een deel van de familie De Senerpont Domis (vader, moeder en 2 kinderen – nummer 4 en nummer 5 – bij elkaar hieronder). De toelichting op deze pagina bij de graven slaan enkel op de betrokken begravenen. Voor een complete uitleg wat betreft de genealogie dient men zelf de handjes uit de mouwtjes te steken. Genoeg te vinden erover.

Graf B2112 ©Tjok Mas 2014

De hieronder geplaatste uitleg is een uittreksel uit de Indische Navorscher 14 (2001) door D. van Duijin (pagina 111-112). Let wel: de RA zegt dat de overlijdensdatum van mevr. N.E.M. van der Velde de 14de januari is. !!!!

Hendrik Frans de Senerpont Domis, geb. Semarang 17 dec. 1813, Ie geëmployeerde Ned.-
Handel Mij. te Pasoeroean, overl. Soerabaja 31 dec. 1891, tr. Soerabaja 6 aug. 1834 Neeltje Elise
Mathilde van der Velde, geb. Colombo 28 dec. 1816, overl. Soerabaja 14 jan. 1899, dr. van Gerrit van
der Velde en Miramna Brosette.
Uit dit huwelijk:

 1. Henry Jacques Frangois de Senerpont Domis, geb. Soerabaja 23 juli 1836, klerk residentiekantoor
  te Soerabaja, overl. ald. 29 jan. 1869, tr. Ie in Europa 31 maart 1859 Anna Katharina Fischer,
  geb. Homburg vor der Höhe (Hessen) 13 maart 1840, overl. ald. 21 aug. 1909.
  Uit dit huwelijk:
  a. Mathilde Henriette Catharina Gertruide de Senerpont Domis, geb. Soerabaja 12 juni
  1862, overl. ald. 18 jan. 1863.
  b. Amelie Justine Eleonore de Senerpont Domis, geb. Soerabaja 6 okt. 1864, overl. in
  Europa in of na dec. 1932.
  c. Charles Henry Antoine de Senerpont Domis, geb. Soerabaja 25 sept. 1867, controleur
  Binnenlandsch Bestuur te Kendangan (ZO.-Borneo), vermoord ald. 25 sept. 1899, tr.
  Soerabaja 25 juli 1894 zijn tante Catharine Adrienne Françoise de Senerpont Domis.
 2. Theophile Aloyse Emile de Senerpont Domis, geb. Pasoeroean 28 mei 1844, overl. ald. 18 mei 1849.
 3. Marie Lucie Eleonore de Senerpont Domis, geb. Pasoeroean 20 juli 1848, overl. Soerabaja 4 jan.
  1902, tr. Soerabaja 26 febr. 1887 Marcus Rozenboom (B.N.L.), geb. Zevenaar 16 febr. 1833, posthouder
  op ZO.-Borneo, hoofdschout van Soerabaja, overl. ald. 22 nov. 1888, zn. van Abraham
  Rozenboom en Billa Marcus de Bruin en wedr. van Antoinetta Petronella Wilhelmina Poppe.
 4. Jean Antoine Emile de Senerpont Domis, geb. Pasoeroean 19 jan. 1852, overl. Soerabaja 14 nov.
  1892.
 5. Emile Guillaume Nicolaas de Senerpont Domis, geb. Pasoeroean 20 april 1853, kantoorchef Ie
  kl. P.T.T., overl. Soerabaja 16 febr. 1928, tr. Soerabaja 24 febr. 1886 Susanna Henrietta Cornelius,
  geb. Semarang 12 juni 1865, overl. Bandung 7 juli 1950, dr. van Hermanus Christiaan Arnoldus
  Cornelius en Susanna Magdalena Doeve.
  Uit dit huwelijk:
  a. Richard Emile Charles
  b. Guillaume Louis Jacques,
  c. Eugene Jules François de Senerpont Domis, geb. Semarang 17 juni 1890, overl. ald. 19 april 1891.
  d. Wilhelmina Suzanna Henriette de Senerpont Domis, geb. Soekaboemi (Preanger Reg.) 18 okt.
  1895, hoofdonderwijzeres lager onderwijs in Ned.-Indië, overl. Hofgastein (Oostenrijk) 5 juli 1979.
  e. Constance Jeanne Marie de Senerpont Domis, geb. Soekaboemi 19 dec. 1896, overl. Palembang
  5 mei 1897.
 6. Catharine Adrienne Françoise de Senerpont Domis, geb. Pasoeroean 17 nov. 1854, overl.
  Soerabaja 20 dec. 1919, tr. Soerabaja 25 juli 1894 Charles Henry Antoine de Senerpont Domis

Een deel van het stamboek van Emile Guillaum Nicolas:

 

 

Terug naar boven