Sick, C.F.

Het graf B 2791 Peneleh kerkhof Soerabaja.

(Voor diegenen die research doen naar de familie namen ROZET, OHL, SICK, BOERMEESTER, MAKATITA verwijs ik gaarne ook naar de pagina GRAF B 2748 JOHANNES/ROZET  en de pagina  ROZET KUPANG TIMOR en tevens ook naar de pagina GRAF B 2747 Rozet/Ohl/Ohl en Boermeester.)

Foto’s graven via Ish Krancher van Krancher dot com met dank.

Laat ik voorop stellen, dat ik de families niet gedetailleerd onder de loep genomen heb, aangezien het zeer grote families betreft. Om een voorbeeld te noemen: Op Peneleh zijn 9 graven waarin familieleden SICK rusten. Misschien dat ik er ooit aan toe kom, maar voorlopig is het “Not Yet.”

Graven volgens begraafregister Krancher dot com waar familieleden SICK in rusten zijn (en zoeken op naam SICK aub):

B 2791, E 5871, E 6319, E 5739, E 1819, E 6725, B 3307, B 2886 en B 2482.

In dit graf B 2791 liggen te rusten:

CORNELIA FREDERIKA SICK. Zij huwde JACOBUS MARCUS ROZET, die in graf B 2727 begraven ligt, niet ver van haar vandaan.

( JACOBUS MARCUS ROZET gebr 8 aug 1876 Timor Kupang, gehuwd met CORNELIA FREDERIKA  SICK op 23 jan 1902 te Soerabaja en overleden Soerabaja 6 febr 1925. Cornelia Frederika Sick werd geboren 21 dec 1883 Kupang en overleden 22 juli 1950 te Soerabaja. Dochter van Johannes Jacob Sick en Jacoba Cornelia Makatita. Dochter en moeder liggen samen in graf B 2791 Peneleh.)

Moge Cornelia in alle eeuwigheid haar ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven