Silfaa de, J.A.

De hieronder getoonde foto van het graf zijn screenshots uit de film Het kerkhof Peneleh – een film van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel 1 Peneleh the last retreat in Surabaya”, waarin de focus gelegd wordt op Hans Versnel op zoek naar het graf van zijn grootmoeder (welke ook gevonden wordt), daarbij aanwezig de heer Leon Bok – kerkhof deskundige. Niet alleen waren de heren aldaar om het graf te zoeken, maar ook wordt in de film besproken hoe en wat precies er met het kerkhof gaat gebeuren. Enfin, wil men meer weten, klik dan hierop deze link: https://www.youtube.com/watch?v=92BS_45nsiU

Maar ik dien eerlijkshalve tevens te vermelden, dat dit zelfde filmpje reeds in 2013 (!!) op Vimeo werd geupload door TETTEROO MEDIA – zowel in het Nederlands als in het Indonesisch. https://vimeo.com/58731109

Ter ere en respect voor de overledenen aldaar en voor hen extra die geen of bijna geen heel graf meer hebben, mijn bijdrage opdat zij nooit vergeten moge worden.


De rustplaats van mevr. de weduwe Haholij.

Zij werd geboren als JACOBA ANTONIA de SILFAA, geboren Soerabaja 31 maart 1825 en overleden Soerabaja 8 april 1885. (Bron Dodenakkers Peneleh/Krancher dot com. Wie haar echtgenoot was heb ik niet kunnen achterhalen. Haar kinderen, althans 3 zonen, staan onder op de advertentie genoemd. Ik weet niet of er meerdere kinderen waren.

De dankzegging voor blijken van deelneming en medeleven door haar zonen.

Volgens Openarch Studbook (militairen) wordt geboren te Pasoeroean Charles Ferdinand Constantijn Haholij op 24 juli 1867 uit ouders TOONTJE Haholij en mevr. Nettie.

Vader Toontje zou dus de zoon T. kunnen zijn geweest. RA1907 vermeldt het overlijden van de heer Toontje Haholij. De heer Charles Ferdinand Constantijn werd als militair vermist op 23 aug 1889, wordt 23 okt 1891 teruggevonden en op 24 okt 1891 weer als militair opgevoerd, op 1 nov 1891 wederom als vermist bemerkt en op 29 nov 1891 definitief afgevoerd uit het KNIL.

Bovenstaand: Bron Studbook Openarch.nl en Google Books – zie scan. Het boek verhaalt dat de Schout van Politie de heer Calmer was. Maar de heer Anthon Godfried Calmer werd pas Schout te Soerabaja eind 1892 en was in juli 1891 tijdelijke opziener van het Beri Beri gesticht Buitenzorg. (Bataviaasch Handelsblad 28-7-1891 en 2-2-1893). In de bewuste periode was Schout de heer Jan Cornelis van Leuven. (overl. 1901)

Zoon F. zou zoon Frederik geweest kunnen zijn. Wie zoon L. was heb ik niet kunnen vinden.

Tot slot ook nog mijn diep respect voor een nazate van deze familie Haholij geboren te Batavia in 1905. Haar echtgenoot werd door de Jappen opgepakt en hij verloor zijn leven op de Junyo Maru 18-9-1944. De weduwe zag zich genoodzaakt om hun twee dochters alleen op te voeden zonder hun vader. In de oorlogsjaren woonden de weduwe en haar kinderen te Bandung/Tjimahi op de Kebon Kelapa weg. Zij repatrieerden per Zuiderkruis in april 1958 naar Nederland en volbracht haar taak op uitmuntende wijze. Ik buig mijn hoofd in diep respect.

Terug naar boven