Snouck Hurgronje, W.A.

Het graf van babytje krap 1,5 jaar oud: Wilhelmina Anthonia Snouck Hurgronje.

Haar ouders waren: Adriaan Isaäc (de overl. adv heeft een J geplaatst in plaats van een I ) en Maria Helena Elsabé van der Poel, gehuwd op 3-1-1867 te Pasoeroean en de kleine Wilhelmina was het jongste dochtertje.

Vader Adriaan was President van de Kommissie van Toezicht van de Vereeniging Jongensschool te Soerabaja, maar behalve dat was hij Notaris te Soerabaja.

Moeder Helena was dochter van Hendricus Albertus van der Poel en Helena Debora Esser.

Vader Adriaan en moeder Helena hadden OOK de volgende kinderen:

  1. Aarnout Marinus *1869
  2. Jacob Julianus *1870
  3. Adriana Magdalena Julie *1871
  4. Helena Maria Elisabeth Sophia * 1874
  5. Petronella Albertina Louise * 1875

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in vrede rusten.

Terug naar boven