Speenhoff en Senff

Het graf B2297 waarin rusten:(Zie scan hieronder):

 

Het graf B 2197 waarin rusten WILLEM ALEXANDER SENFF, JAN FREDERIK MENS en JACOBA AGRIPPINA MICOLA.

Het graf B 712 waarin rusten (zie scan).Zie de familie verbanden.

 

Een stukje info:

 

Graf B 2297:

JOSEPH PIERRE MARTIN SPEENHOFF werd geboren op 14 april 1856 te Den Haag met familienaam VAN OS en hij had een zuster OCTAVIA VAN OS geb 1852 en beiden uit moeder JOHANNA PHILIPPINA VAN OS en vader NN.

Hun moeder huwde JOHANNES JACOBUS SPEENHOFF en beide kinderen werden in 1871 erkend en kregen de familienaam SPEENHOFF.

Joseph Pierre Martin Speenhoff (+2 dec 1896)  huwde met CATHARINA MARGARETHA SENFF op 1 nov 1884 te Semarang. Zij werd geboren Cilacap 2 nov 1849 (gedoopt 9 juni 1850) uit ouders Tobias Senff en de Inln.vrouw Ketjil. Zij overleed 10 nov 1922 te Semarang – akte 29 film 1357809.

Zijn echtgenote Catharina Margaretha Senff was eerder gehuwd (1870) geweest (weduwe) met de heer Jacobus Nowee (KNIL militair) en dit echtpaar leed schipbreuk op een reis naar Nederland. Het hele relaas kan men hier lezen: http://www.pietnowee.nl/Koning%20der%20Nederlanden.htm

 

Joseph’s zuster OCTAVIA SPEENHOFF huwde CORNELIS ROZENRAAD (*3 dec 1851 +1920 te London en aldaar gecremeerd) te Rotterdam op 27 jan 1876. Cornelis was woonachtig te Parijs en na  het huwelijk trok het echtpaar naar Parijs, alwaar Octavia Rozendaal geb Speenhoff in de leeftijd van 27 jaar overleed feb 1880. (Dagblad Zuid Holland 27-2-1880).Cornelis was zoon van Marinus Cornelis Rozenraad en Catharina Versteeven.

Cornelis huwde 2de te Amsterdam febr/mrt 1884 als weduwnaar met B.M.J. Brands en uit dit huwelijk kinderen. Cornelis was één der belangrijkste Europese financiën deskundigen (economen)  en was Bank directeur van een belangrijke Franse internationale bank (gepensioneerd) advies/raadgever op fiancieel gebied van diverse Europese regeringen, had wat van doen met de Internationale Kamers van Koophandel.

 

Catharina Margaretha Senff had een broer geheten REINIER HUBERT WILHELM SENF geb 16 okt 1851 Tegal en overleden 6 aug 1933 te Soerabaja en rust in Graf B 2297).

Hij huwde SOPHIA AMALIA HENDRIK op 28 febr 1880 te Soerabaja en uit dit huwelijk meerdere kinderen. Sophia ligt te rusten in graf B 712.

Één van hun kinderen was WILLEM ALEXANDER SENFF (*19-10-1880) die te rusten ligt in graf B 2197. Hij huwde Johanna Wilhelmina Augustina Pelle op 12 juni 1906 te Soerabaja (RA1907). Er was een huwelijk tussen Mens en Pelle te Solo. Daarom in B 2197 samen met Willem Alexander? Zwagers? Het verband met mevr. MICOLA heb ik niet kunnen vinden.

In graf B 2297 ligt een zoon VICTOR EDWARD WILLIAM SENFF *Madioen 15-8-1902 + 4 aug 1925 Soerabaja oud 23 jaar. Ongehuwd. Ziekte? Epidemie?

ALBERT REINHARD CHRISTIAAN SENFF (graf B 2297) derde in de scan genoemd werd geboren 22 juni 1899 Soerabaja en overleed april 1923. Hij werd 23 jaar oud. Ziekte? Epidemie?

ERNST ARTHUR ALEXANDER SENFF (graf B 2297) tweede in de scan genoemd, was geboren te Purworejo op 19 dec 1892, overleden 1915 en werd slechts 22 jaar oud. Ziekte? Epidemie?

FREDERIK LEOPOLD SENFF (graf B 2297) 4de in de scan genoemd, was geboren Purworejo op 25 juni 1889 en werd 34 jaar oud. Frederik was commies en ging uit dienst in mei 1923 en overleed in dec 1923. Zou hij ongeneeslijk zwaar ziek zijn geweest?

Ik heb geen vaststaande bewijzen kunnen vinden, doch ik vermoed dat Albert, Ernst en Frederik ook kinderen waren van Reinier en Sophia.

 

De familie verbanden waren groot en ik heb het NIET verder uitgeplozen, aangezien het mij in dit verhaal hoofdzakelijk ging om Joseph Pierre Martin Speenhoff, zijn echtgenote en zijn directe familie. (De bronnen RA noemen hem Martin en niet Marten).

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven