Sprew van – Abels

Graf B1072 van de familie van Sprew

Op de website van Krancher dot com is o.a. de volgende foto te zien, door de familie Krancher gemaakt in 2014. Het betreft de graftekst/grafplaat van Eleonore Victorine van Sprew geb. De la Fossé.

Hieronder een foto uit 2012 van het weblog van mevr. Intan Primadewati.  Met dank.

Volgens de almanak BRP12 ligt het graf B1072 genummerd in de straat 16 WEST en liggen er de familie van Sprew en mevr. Leliane Verwoert-Abels begraven. Bovenstaande beide gravenzijn B1072 (rechts) en B1073 (links met 1 pilaar). Wat me opvalt qua verschil van de nummers van de graven B1072 en B1073 is dat B1072 zwarte gekenmerkt is en dat B1072 weer wit gekenmerkt is. (Wellicht later overgekalkt???)

Op de foto is duidelijk herkenbaar op graf B1072 (meest rechtse zonder pilaren) dat de grafplaat van de familie van Sprew LATER aan de zijkant van het graf is geplaatst. Zie de zwarte graffiti strepen ter vergelijking met de foto van Krancher dot com.

De vraag blijft dan: Wat zou er gestaan hebben op de verdwenen grafplaat aan de voorkant? Ik denk sowieso de naam van mevr. Leliane Verwoert plus andere gegevens??? (want zij overleed reeds in 1885, daarna overleed mevr. Eleonore van Sprew in 1900 en is door haar echtgenoot de graftekst geplaatst). Zou de familie van Sprew de grafrechten gedeeld hebben met de erven van mevr. Leliane Verwoert-Abels?? (De heer Verwoert zelf overleed in 1893 te Blitar/Kediri.) Dit gebeurde in die tijden op Peneleh wel vaker en wellicht elders ook, om de kosten te drukken.

In dit graf ligt niet echter slechts mevr. Eleonore Victorine van Sprew – de la Fosse, doch ook haar echtgenoot, de heer Arthur William van Sprew ( was ambtenaar) en tevens Leliane Verwoert geboren Abels. Één en ander conform de BRP12 zoals hieronder getoond.

Het echtpaar huwde op 23 sept 1869 en vierde te Soerabaja op 23 sept 1899 hun 30-jarig huwelijksfeest. (Delpher.nl). Eleonore was voorheen gehuwd geweest met Albert Willem Carel Frederik Lans te Soerabaja op 12 aug 1863. (RA 1870: “Gesepareerde echtgenote van…”. Eleonore werd 57 jaar toen zij overleed.

Leliane Abels was gehuwd met de heer Cornelis Gerardus Verwoert. Wat de betrekkingen tot de familie van Sprew waren, heb ik niet verder onderzocht. Opgave BS te Soerabaja in de kranten vermeldt dat zij ten tijde van overlijden 61 jaar oud was. Cornelis zelf overleed te Blitar/Kediri op 7 okt 1893 en was geboren te Batavia op xx-xx-1825. (Almanak noemt slechts het jaar). Het grafregister Dodenakkers n.l. zegt ook dat mevr. Leliane Verwoert 66 jaar oud was. Ik vermoed dat de editor/drukker van de krant een typo error heeft gemaakt. Misschien bevangen door de hitte van Soerabaja.

 

Moge zij allen hun eeuwige vrede hebben.

Terug naar boven