Sprew van, J.M.

Het kerkhof Peneleh met het graf van Jeane Marie van Sprew en haar echtgenoot Hugo Oscar Eugene Bennewitz

Het grafopschrift volgens de BRP 12 luidt als volgt:

Het graf zelve zegt “Behnewitz”?

Per febr 2021 is het graf opgekalefaterd en hieronder enkele opnames ervan. Mijn twijfel over de letter “H” of “N” is in elk geval weggenomen.

De RA1893 zegt: Overleden Hugo Oscar Bennewitz (en laat Eugen achterwege).

De RA1878 zegt: Gehuwd Hugo Oskar Eugene Bennewitz met Jeane Marie van Sprew. (*8-9-1857 Soerabaja +27-8-1902 Lawang.) op 20-6-1877 te Blora Rembang.

Voordat de heer Bennewitz huwde, woonde hij al in Blora Rembang, alwaar hij op 20-10-1874 genaturaliseerd werd volgens KB. Hij was toen werkzaam als geëmployeerde op de tabaksonderneming SADANG te Rembang. De tabaksteelt is nog steeds een grote bron van inkomsten aldaar in dat gebied. En behalve tabak schijnt er ook af en toe wat anders te groeien volgens Detik.com, want in begin september vond men tussen de tabaksplanten een lijk met hoofdwonden. Tja, het kan verkeren, want ook hier lees je elke dag wel dergelijke berichten.

In 1884 woonde het gezin te Karanganjar, alwaar zijn schoonvader de heer L.S. van Sprew overleed op 11-8-1884. Ik neem tenminste aan dat het gezin Bennewitz aldaar woonde, want de heer Bennewitz dankt de ingezetenen voor de belangstelling en condoleances. Welke Karanganjar precies is mij onbekend, want er waren 6 durpen met die naam en allemaal een beetje in de buurt van elkaar. Overlijden bekend gemaakt via overl. adv. krant maar niet in de register almanakken. De heer L.S. van Sprew was ambtenaar. Dossier in te zien via Openarch.nl op verzoek. Naar mijn bescheiden mening moet dit de heer Leonardus Severinus van Sprew zijn geweest. Gebaseerd op namenlijsten inwoners: RA1879 woonachtig Semarang, RA1864 Agent Weeskamer Semarang/Rembang/Blora, RA1870 woonachtig Rembang.

De heer van Leonardus Seferinus/Severinus  van Sprew huwde mej. Susanna Petronella de Loo te Soerabaja op 30-5-1856. (RA1857). Aan de hand van de overlijdens advertentie moet hij in elk geval 2 dochters gehad hebben: Jeane Marie van Sprew (*8-9-1857 Soerabaja RA 1859) en gehuwd met de heer Bennewitz en dochter Hortense Eveline van Sprew (* 12-1-1863 Rembang RA 1865) en gehuwd met de heer Willem Frederik Sonnemans. Zie hieronder:

Mij is onbekend wanneer precies de heer Bennewitz zich terugtrekt als employee, maar op een gegeven moment is hij in het bezit van Toko Bodjong te Semarang, die van alles wat verkoopt (vooral veel waren uit Europa) en alhier te Semarang worden 4 van zijn in totaal 8 kinderen geboren. (De eerste die daar geboren werd is zoon Carl in 1879)

Hieronder uit Roosjeroos een lijst met zijn kinderen:

Eugenie  Leonie (Ook genoteerd als Leonie Eugenie Marie) wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Rembang.

Carl Oscar Christiaan wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Semarang. Overleden 28 sept 1914 Jogja. Hij was gehuwd met Anne Helene Dessauvagie.

Susanne Eveline Dorothea wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Semarang. Zij huwde Christiaan van Weerden.

Louis Frederik wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Semarang.

Carrij Louise Elizabeth wordt NIET bevestigd door de dagbladen. Geboren Poerworedjo. Zij huwde Jan Joseph Oxenaar.

Leopold Ernst Robert wordt NIET bevestigd door de dagbladen. Geboren Poerworedjo. Er is een studboek in Openarch.nl

Emma Lucie Henriette wordt bevestigd door de dagbladen. Geboren Soerabaja. Zij huwde Henrixus Bezoet de Bie.

NIET genoemd in de almanakken maar wel in advertentie dagbladen: Een zoon geboren 5 aug 1881 Semarang.

Gelet op de geboorteplaatsen van de kinderen moet het gezin in elk geval na 1882 verhuisd zijn van Semarang naar Purworejo.(Poerworedjo)

In Poerworedjo richtte hij een postbedrijf op in 1883 welke echter na een paar jaren niet goed draaide.

Na zijn overlijden kocht per 1 jan 1896 zijn weduwe mevr. M. Bennewitz- van Sprew (roepnaam Marie) een hotel Ardjoeno te Lawang, die officieel het hotel overdroeg aan dochter Eugenie Marie Leonie. Het hotel werd daarna verkocht in 1899 aan de heer Egener en dochter Eugenie maar ook genoemd Leonie bleef beheerster. (Krantenbericht).

Als ik onderstaande advertentie goed lees, dan heeft de familie Bennewitz het helemaal niet slecht gedaan:

In de verhuur Paviljoen met 4 kamers en aparte gemakken, 3 nieuwe woonhuizen en dan nog het hotel zelf. Mevr. Bennewitz ondertekende met adres Embong Woengoe en dat ligt nog steeds in Soerabaja. Ik weet niet of de te huur aangeboden ruimtes/huizen in Lawang gelegen waren of in Soerabaja. Trouwens de Embong Woengoe was ook een aardige buurt met ruime grote huizen

De vraag is: Mejuffrouw? Want Leonie verloofde zich in 1896 met Herman G.M.G. Rimestad.(Krantenbericht en let op de letter M voornaam) Ik heb echter geen huwelijks datum van dit paar kunnen vinden, noch een huwelijk met een ander. Ik neem derhalve aan, dat Leonie ongehuwd is gebeleven en derhalve de krant dus de term “mejuffrouw” gebruikte.

De heer Rimestad heette voluit HERMAN GEORG RICHTER GRAM RIMESTAD, geboren te Kopenhagen 17 maart 1856 en overleden 7 februari 1908 te Lawang….. Zouden zij dan alsnog gehuwd zijn? Of toch niet?? Op de website van Stine Lohdal My Heritage wordt geen huwelijk vermeld en ook geen (eventuele) kinderen.

De heer Bennewitz werd zwaar ziek en werd opgenomen in het groot militair ziekenhuis te Soerabaja, alwaar hij overleed op 29 sept 1892.

Aanvulling 19 jan 2022:

Het opgeknapte graf van de familie in 2021. Maar de aanvullende tekst van zijn echtgenote (zoals boven volgens scan BRP12) is nog steeds niet te zien. Hoogstwaarschijnlijk weggeroofd/weggehaald/verdwenen door ???

Moge zij allen in vrede rusten.Marie

Terug naar boven