Swaving, R.

Hier rust Robert Swaving zoon van Willem Hendrik Swaving en Elisabeth d’Abo geb te Amsterdam den 18 dec 1818 overl. te Soerabaya den 20 febr 1854. Zalig zyn de dooden dien in den Heere sterven van nu aan.

De eerste foto hieronder is Copyright Nathallia Fidrawati. De tweede foto eronder is Copyright Imexbo.nl, Imexbo.org, cq webmasters en destijds aangekocht van de heer Piet v.d. Ruit.

Moeder Elisabeth d’Abo is afkomstig uit een Deens geslacht, geboren 14 sept 1787 te Ceylon en overleden 10 aug 1863 te Appingedam. Haar vader was Erland Nicolai d’Abo gehuwd met Elisabeth Douglas. Een broer van Robert was Erlandinus Antonie Swaving (1822-1877) en de andere broer was Otto Willem Swaving (1827-1886).

Vader Willem Hendrik Swaving is geboren 8 aug 1788 te Naarden en overleden te Amsterdam 21 nov 1826. De geslachten Swaving, d’Abo, Kist waren ruimschoots vertegenwoordigd in het oude Indië n meer hierover kan men vinden in de archieven van GaHetNa.nl.

Willem Hendrik Swaving was een zwager van Charles Francois Boudriot, die op zijn beurt een schoonzoon was Joseph Johannes Amirkhan en deze laatste was op zijn beurt een overgrootvader van dingetje webmaster Imexbo.

Aanvullende gegevens via Boeroeng verkregen waarvoor dank:

Elisabeth d’Abo had een schoonbroer Arend Florentinus van den Berg. Zijn broer was Johannes Rudolf van den Berg gehuwd met Johanna Umbgrove. Dit echtpaar en 3 kinderen werden gedood bij de opstand van Pattimura 1817 te Saparoea.  De oudste zoon Johannes Lubbert overleefde het en ging zich later in Nederland noemen van den Berg van Saparoea http://bergsap.home.xs4all.nl/

Door mij is eerder een pagina gewijd aan de opstand van Saparua en het kind van den Berg, die de aanval overleefde en is te vinden onder de rubriek Oorlogen in de Archipel op de pagina Opstand te Saparoea 1817. Op deze pagina is ook het briefje van de Resident van den Berg te lezen, welke hij in zijn nood schreef tijdens de aanval. De heldennaam Patimura in Indonesia betreft de strijder Thomas Matulesia en wiens dochter Martha de strijd van de opstand vervolgde. U kunt dat op genoemde pagina lezen.

Eventuele interesse naar nadere details inzake de familie Swaving en gerelateerden bij de lezers/-eressen zal beloond worden, inden men zelf even verder speurt.

Terug naar boven