Swens, J.

Tekst op graf:

  1. G.J. Swens: Gerard Jacob Swens, geb 9 jan 1876 en overl 27 aug 1891.
  2. J.B. Swens: Jan Benedictius Swens, geb te Hoogeveen 25 dec 1839 en overl 27 aug 1908. Diep betreurd door zijn echtgenote en kinderen.
  3. Jacobus Johannes Swens, geb te Hoogeveen 8 maart 1851 en overl 19 mei 1911 te Soerabaja. Diep betreurd door zijn echtgenote en kinderen.
  4. Jan Swens geb 10 mei 1878 te Loemadjang en overl 21 aug 1911 te Soerabaja.

Gezinssamenstelling familie SWENS uit openarch.nl

Jan Benedictus Swens (administrateur tabak onderneming Baud, maar had ook eigen gronden in de cultuur Probolinggo, Loemadjang etc.)  en GGPT Couperus huwden Probolinggo 2 maart 1871.

Jacobus Johannes Swens was tabaksondernemer Loemadjang/Tempeh en huwde in 1883 met 1) Susanna Wilhelmina Wijsman (overl 1885)  en in 1887 met 2) Wilhelmina Goedhuijs.

Ik heb niet exact kunnen uitvogelen wie Jan Swens was. Volgens mij zoon van Jan Benedictus die huwde in 1871, want Jacobus huwde eerstens pas in 1883 en Jan werd geboren 1878.

AANVULLING D.D. 18 FEBR 2022:

Let wel, ik verzoek de bezoeker/-ster van deze pagina het volgende in ogenschouw te nemen.

In eerste instantie heb ik deze bewuste pagina opgesteld op 10 nov. 2021 of zoiets (de foto’s kreeg ik op 9 nov 2021.)

Ish Krancher attendeerde mij op 1 febr 2022 echter op het volgende, waarvoor mijn dank voor de correcties en ik verzoek tevens om de pagina’s over Speenhoff en Senff erbij te betrekken en het gaat hierbij op deze pagina’s om de graven B 2197 en  B 2297.

1) GRAF B 2197 is NIET MEER BESTAAND zoals in 2014 door de familie Krancher al bemerkt. In graf B 2197 liggen te rusten JAN FREDERIK MENS, JACOBA AGRIPPINA MICOLA EN WILLEM ALEXANDER SENFF. Zie voor details https://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/

2) In GRAF B 2079 zoals door mij hier op deze pagina getoond met de foto’s gedateerd 09 nov 2021 (2x) liggen te rusten GERARD JACOB SWENS, JAN BENEDICTUS SWENS, JAN JACOBUS SWENS EN JAN SWENS (zie ook de scan van BRP10 hieronder), Zie voor details https://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/ ECHTER, dit graf B 2079 is idem dito NIET MEER BESTAAND. Maar de grafplaat is op één of andere manier wel bewaard gebleven.

3) In GRAF B 2297 liggen te rusten ALBERT REINHARD CHRISTIAAN SENFF, ERNST ARTHUR ALWXANDER SENFF, FREDERIK LEOPOLD SENFF, REINIER HUBERT WILHELM SENFF, VICTOR EDWARD WILLIAM SENFF en JOSEPH PIERRE MARTINUS SPEENHOFF. Dit graf is NOG BESTAAND, maar de grafplaat van dit graf is VERDWENEN. Zie voor details https://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/

Door de leiding van het kerkhof Peneleh tijdens renovatie werkzaamheden is echter een fout gemaakt. En mijn fout is geweest door tijdens het opstellen van deze pagina NIET het grafnummer te checken of dit klopte met de namen der personen volgens het begraafregister. De leiding van het kerkhof heeft het volgende gedaan:

De GRAFPLAAT van B 2079 die bewaard was gebleven en waarvan het graf zelve verdwenen was, is geplaatst op het graf B 2297. Met andere woorden: Het graf B 2297 – zoals op de foto’s van 9 nov 2021 hieronder getoond – is een samenstelling van 2 verschillende graven. !!!!!!

Met dank aan Ish voor de correcties.

EINDE AANVULLING 18 FEBR 2022.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven