Swerissen – Soetens – Von Faber

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Hieronder de grafteksten uit BRP12 van de hieronder genoemde graven.

 

Het graf B 2587 van ANNA CATHARINA SWERISSEN geb VAN LOO.

Zij huwde te Soerabaja op 8 jan 1876 (RA1877) met Sweris Swerissen.

 

Georgine Swerissen (geb 1885) huwde op 22 juli 1905 te Soerabaja met ANDREAS NIKOLAUS PAUL KOESTNER. Hij werd geboren te Pruisen 15 aug 1872 en was tokohouder Cilacap. In 1906 woonde het echtpaar KotaBaroe/Poeloe Laoet, alwaar hun dochter Alice werd geboren. Zij werd later onderwijzeres. (Delpher.nl)

Derhalve de schoonzoon en tevens medebegravene Nicolaas Paul Koestner, die dus eigenlijk voluit genoteerd had moeten worden als Andreas Nicolaas Paul. (Overl. BS De Vrije Pers van 1-2-1949). Koestner werd in 1922 te Cilacap genaturaliseerd tot Nederlander. Ik heb verder niets over Georgine Koestner-geb Swerissen kunnen vinden.

 

 


 

Het graf B 2355 van MARIA CORNELIA SOETENS, MARIA ELVIRA VAN KAMPEN en THEODORA ADRIANA VAN KAMPEN geb SOETENS.

 

Theodora Adriana Soetens huwde te Mojokerto op 10 dec 1888 met Johan Pieter van Kampen (RA1890) en Maria Elvira was hun dochtertje. Het echtpaar van Kampen-Soetens had meerdere kinderen.

Maria Cornelia Soetens was de moeder van Theodora Adriana Soetens. (Akte 37 film 1357858)

 

 

 


 

Het graf B 2354 van de familie VON FABER.

 

Godfried von Faber huwde met Maria Anna Fernande Nivel te Den Haag op 1 sept 1896. Zijn vader was Maximiliaan von Faber (ambtenaar Chinese zaken in Ned.Ind.) en zijn moeder was Francina Jeanette Andeweg.

Godofreda Fernanda was hun dochtertje en zij werd geboren te Sidhoardjo waar destijds het echtpaar woonde.( Soerabaj.Handelsbl 11-12 1897). Het echtpaar had meerdere kinderen.

Incl. Godofreda 3 kinderen, want bericht in Delpher: Naar Nederland mevr MAF von Faber-Nivel met 2 kinderen okt 1905 met de ms Sindoro).

In 1895 werd Godfried von Faber te Utrecht bevorderd tot Doctor Rechtswetenschappen. (Het Vaderland 4 dec 1895) en was gerechtigd om de titel van Mr. te dragen.

Niet te verwarren met de heer Godfried Hariowald von Faber, de Soerabajaan !!! Van Soerabaja Tempo Doeloe. En van museum Tantular. En hij was de zoon van Godfried von Faber en M.A.F. von Faber-Nivel.

Deze zoon Godfried Hariowald von Faber ligt begraven op Kembang Kuning te Surabaja.

 

De andere zoon Eduard Gualtherus von Faber overleed in 1948 te Den Haag en werd volgens de OGS beschouwd als slachtoffer van de oorlog / oorlogsslachtoffer en is opgenomen in de registers van de OGS.

 

 

Scans van de OGS betreffende zoon Eduard Gualtherus von Faber hieronder:

 

 

Recapitulerend:

Vader Mr. Godfried von Faber ligt samen met zijn dochtertje Godofreda Fernanda op Peneleh Surabaya.

Zoon Godfried Hariowald von Faber ligt op Kembang Kuning Surabaya.

Zoon Eduard Gualtherus von Faber ligt op Nieuw Eijkenduinen Den Haag.

Moeder Maria Anna Fernanda von Faber geb Nivel is mij verder onbekend waar en wanneer zij is overleden.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven