Tijl, M.L.

In het graf B 140 te Peneleh ligt mede begraven de heer MARTINUS LAMBERTUS TIJL.

Volgens openarch.nl waren zijn ouders eveneens geheten Martinus Lambertus Tijl (procureur) en Hendrica Jansen.

Ik heb niet kunnen vinden wat deze hier bedoelde Martinus Lambertus Tijl voor werkzaamheden had in Indië (Evenmin het familie verband met de andere begravenen in dit graf) en andere gegevens zoals huwelijk e.d. heb ik ook niet kunnen vinden, doch hij had wel een broer geheten JAN TIJL (geb Hasselt 1841), militair en deze Jan Tijl had een relatie met de Inlandse vrouw SAMINA(H) waar onder andere een kind uit werd erkend namelijk ook geheten Martinus Lambertus Tijl, erkend te Sosok 1881, (huwde Letitia Albertina Versteegh ) en overleden Haarlem  6 dec 1947.

Deze Martinus was oud Administrateur van de SF Pesantren Kediri. (Alg. Handelsblad 8 dec 1947). Het huwelijk tussen zijn vader Jan en zijn moeder Samina(h) vond plaats op 20 juni 1888 te Semarang. Vader Jan overleed enkele maanden na het huwelijk te Oengaran (Semarang) op 10-10-1888 en heeft tijdig het pensioen van zijn weduwe veilig kunnen stellen. Moeder Samina(h) overleed te Kediri op 2 nov 1911.

(Laat ik het voorzichtig stellen, dat ik eigenlijk niet al te veel mijn best heb gedaan om uit te vinden wat precies Martinus Lambertus Tijl – die in graf B 140 rust – in Indië had gedaan en wat precies de verbintenissen waren. Ik vermoed dat hij in de cultuur zijn werkzaamheden had, aangezien er te Kediri in 1877 woonachtig was Martinus Lambertus Tijl en Te Probolinggo in 1875. Zou hij bij zijn neefje op de SF Pesantren gewerkt hebben?)

Op het graf staat NIET het grafopschrift van Martinus Lambertus Tijl.

 

Moge hij in alle eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven