Timmerman

Het graf B2440 te Peneleh op naam van de  familie JAN TIMMERMAN & STEPHANIE ELEONORE TIMMERMAN-BEEMER.

Ter ere van en respect voor deze familieleden.

In 2019/2020 werden plannen gemaakt en uitgevoerd door de gemeente Surabaya om zoveel mogelijk graven te restaureren.
Het is niet alles goud dat blinkt, maar in dit geval had de gemeente waarschijnlijk een grote hoeveelheid goudverf voor een zacht prijsje te pakken gekregen en verordende de werknemers buitendienst:

hupsakee smeer ermee met de goudverf,

want we hebben toch een hele berg.

Nou ja, beter zo, dan een vervallen zooitje zeg ik maar. Dus anno 2020/2021 en volgende jaren toont Peneleh een groot aantal spierwitte graven voorzien van gouden letters en her en der is een standbeeld ook nog eens goed in de zwarte tjet gezet.

Op onderstaande foto is een aantal graven te zien op de achtergrond die al stevig in de kapur zitten. Ik dien er bij te vermelden, dat ik mijn petje afneem voor de kunstenaars, die daar geduldig in de zon aan het bakken zijn (+35C) en keurig net werk afleveren gelet op de stokjes waar ze mee werken (geen kwastjes dus, gewoon stokjes met een stukje doek op de kopse kant. Klasse !!!!) En hun loon? Bordje rijst met stukje vis en sayur lalap, that’s all.

Moet je hier mee aankomen….whohahaha, zijn ze meteen half dood, roepen om vakbonden, bellen de dominee pastoor ombudsman, melden zich ziek, schrijven boze stukjes in de krant, zorgen voor rellen, verrampeneren de boel buiten en andermans spullen,  groot nieuws op TV, stel dulle zielige minkukels hier en kunnen zich niet vermannen, klagen steen en been, ….

Op de pagina PNL911JANTIMMERMAN HEB IK OOK FOTO’S GEPLAATST DIE OP 9 NOV 2021 GESCHOTEN WERDEN, behalve nog enkele aanvullingen. 

 

 

De tekst uit de BRP12:

Wie was Jan Timmerman?

Uiteraard – gelet op het grafopschrift – so wie so een kind geboren uit mevr. MIDJA die overleed op 18 okt 1897 om 08 uur ”s morgens te Surabaya.

Jan zelf werd geboren (erkend) op 17 aug 1894 te Lumajang. Ik heb niet kunnen vinden wie zijn vader was.

Jan moet zijn moeder later bijgelegd hebben in het graf toen 2 van zijn kinderen overleden, want hij was 3 jaar oud toen zijn moeder overleed. Er staat NIET: Mijn geliefde echtgenote of moeder van mijn kinderen. Jan opgegroeid bij zijn nn vader met een stiefmoeder?

Jan huwde 17 febr 1923 met Stephanie Eleonore Beemer (geb. Surabaya 4 aug 1901 en overleden 1985) en uit dit huwelijk meerdere kinderen, waarvan 2 op jonge leeftijd overleden – zie graf tekst. (Er was ook een Evelyne en een zoon P. (Paulus Engelbertus) volgens de links onderaan deze pagina naar de oude kranten.)

Het noodlot treft Jan en zijn gezin, want hij wordt beschuldigd van spionage (verraad en verraden door) en overleed in de Werfstraat gevangenis op 27 aug 1945, net 10 dagen na zijn geboortedag op 17 aug in de leeftijd van 51 jaar.

Het OGS heeft een eregraf voor hem verzorgd te Kembang Kuning Ereveld Surabaya.

 

Maar niet Jan alleen werd slachtoffer van de oorlog.

Zijn echtgenote Stephanie werd ook verraden en werd op 13 aug 1943 beschuldigd van vermeende anti Japanse gevoelens en spionage en voor 15 maanden vastgezet. (Vader en zoon Soerabaja vuurpijlen kwestie). Ook dochter Evelyne werd slachtoffer van de kwalijke zaken die plaats vonden. Het verhaal van het proces 1947 kan men hier lezen:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=evelyn+timmerman+soerabaja&coll=ddd&identifier=

MMNIOD04:000100376:mpeg21:a0032&resultsidentifier=MMNIOD04:000100376:mpeg21:a0032&rowid=1

Het vervolg:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=evelyne+timmerman+soerabaja&page=1&coll=ddd&identifier=MMNIOD04:000100378:mpeg21:a0042&resultsidentifier=

MMNIOD04:000100378:mpeg21:a0042&rowid=4

en uiteindelijk de strafmaat bepaling m.b.t. Deenstra en uitspraak:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=eddy+freddy+deenstra&coll=ddd&identifier=MMNIOD04:000092374:mpeg21:a0030&resultsidentifier=

MMNIOD04:000092374:mpeg21:a0030&rowid=2

 

Het gaat over ten laste legging van verraad door Eddy Freddy Deenstra (van Chinese landsaard ???? volgens het artikel), die als verrader voor de Jappo’s werkte.

Ter ere van en respect voor mevrouw Timmerman geboren Beemer.

UPDATE november 2021:

Volgens de akte 78 filmnummer 1357859 werd JAN TIMMERMAN geboren te RANOEJOSO PASOEROEAN en overleed hij op 27 aug 1945 te Soerabaja in de leeftijd van 49 jaar. (Zou dus geboren moeten zijn in circa 1896. Plaats Pasoeroean is nabij Probolinggo.)

Ik heb het nagezocht in de almanakken en vond in de RA1898 de erkenning van JAN TIMMERMAN te Loemadjang Probolinggo op 17 aug 1894. Gelet op het feit, dat de moeder van Jan heette MIDJA mag ik derhalve aannemen dat het hier om dezelfde Jan Timmerman gaat?

De dossiers van de OGS in de NA zeggen immers ook, dat Jan Timmerman geboren werd op 27 aug 1894 te Loemadjang. Hij overleed in de Werfstraat gevangenis Soerabaja als politiek gevangene.

Jan ligt op het ereveld Kembang Kuning te Soerabaya niet ver verwijderd van zijn moeder en 2 kinderen die op Peneleh liggen te rusten.

JAN TIMMERMAN had zijn moeder al op jonge leeftijd verloren, immers hij werd geboren 17 aug 1894 en zijn moeder MIDJA overleed (volgens grafopschrift) op 18 okt 1897.

Ik vraag me af wie dan voor het graf gezorgd heeft. Jan’s vader? Of was er eerst niets en heeft Jan zelf het later in orde gemaakt? De tekst luidt: “…..geliefde moeder van Jan Timmerman…”

Jan Timmerman huwde met STEPHANIE ELEONORE BEEMER en het huwelijk vond plaats op 17 febr 1923 te Soerabaja.

De volgende kinderen van Jan en Stephanie liggen samen te rusten bij hun grootmoeder MIDJA op het kerkhof PENELEH:

JULES LUDWIG TIMMERMAN geb 2 juli 1927 en overleden 11 maart 1929. Akte 23 film 1357858 noemt alleen Jan als vader en moeder wordt niet genoemd.

VERONY ELEONORE TIMMERMAN geb 8 juni 1932 en overleden 7 dec 1934. Akte 197 film 1357858 zegt dat de moeder heette STEPHANIE ELEONORE BREMER (Niet Beemer).

Behalve de genoemde kinderen hierboven waren er ook nog de kinderen (volgens dossier NA/OGS), namelijk RONALD EDMOND en MANNUS EDUARD en zij vertrokken later met hun moeder naar Nederland.

Ronald Edmond ging uit het moederlijk huis te Varsseveld op 23 nov 1962 naar Capelle a.d. IJssel en overleed op 3 april 1964 te Capelle a.d. IJssel en ligt op de oude begraafplaats aldaar te rusten. (Online begraafplaatsen). Hij werd slechts 22 jaar oud.

Mannus ging vertrok op 20 jan 1967 uit het moederlijk huis naar Doetinchem en hun moeder vertrok uit Varsseveld op 17 nov 1969 en moeder en zoon woonden vlakbij elkaar in de bloemenbuurt van Doetinchem.

Maar naast de hierboven genoemde kinderen watren er nog andere kinderen. Men kan dit op enkele genealogische websites navinden. Ondanks dat zij niet genoemd wroden toch voor hen ook mijn respect.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vreden hebben naast onze Schepper.

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Terug naar boven