Vis, A.H.Ch.

Arthur Henry Christiaan Vis

S.E. van der Wijck = Susanna Elisabeth van der Wijck , geboren 15 mei 1840 Gorinchem en overleden Soerabaja 28 nov 1895. Zij huwde Theol.doct.pred. Aart Henri Christiaan van Leeuwen (*29-12-1835 Harderwijk + 5 okt 1901 Oengaran Semarang) op 29 dec 1864 te Haarlem.

Uit dit huwelijk meerdere kinderen waaronder dochter eveneens geheten Susanna Elisabeth van Leeuwen, die 1) huwde met Johannes Pieter Klinkhamer (hieruit tenminste zoon Johannes Pieter Klinkhamer *1898 +1942 internering-zie OGS) en het echtpaar was gescheiden op 31 maart 1903 te Panaroekan.(Zie RA). Zij huwde 2) Henry Vis op 28-1-1904 Pasoeroean (RA1905), waaruit hun zoontje Arthur Henry Christiaan Vis geboren Panaroekan 12-2-1906 en overleden 24-4-1917 te Soerabaja. Bijgezet in familiegraf.

Krancher dot Com
Fotograaf Rudi Pruyitno – jan 2014
Terug naar boven