Vollenhoven – Johnston

De hieronder getoonde foto van het graf zijn screenshots uit de film Het kerkhof Peneleh – een film van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel 1 Peneleh the last retreat in Surabaya”, waarin de focus gelegd wordt op Hans Versnel op zoek naar het graf van zijn grootmoeder (welke ook gevonden wordt), daarbij aanwezig de heer Leon Bok – kerkhof deskundige. Niet alleen waren de heren aldaar om het graf te zoeken, maar ook wordt in de film besproken hoe en wat precies er met het kerkhof gaat gebeuren. Enfin, wil men meer weten, klik dan hierop deze link: https://www.youtube.com/watch?v=92BS_45nsiU

Maar ik dien eerlijkshalve tevens te vermelden, dat dit zelfde filmpje reeds in 2013 (!!) op Vimeo werd geupload door TETTEROO MEDIA – zowel in het Nederlands als in het Indonesisch. https://vimeo.com/58731109

Ter ere en respect voor de overledenen aldaar en voor hen extra die geen of bijna geen heel graf meer hebben, mijn bijdrage opdat zij nooit vergeten moge worden.


Tegen het graf aan van de heer Bijleveld is het graf van Mevr. Wilhelmina Louisa van Vollenhoven, die huwde met de heer John Johnston op 10 mei 1867. Wilhelmina werd te ??  geboren 1837 (zie grafplaat)  en overleed 11 dagen na de geboorte van dochtertje Helen Jane Johnston op 8 nov 1872. Het dochtertje zelve overleed op 21 jan 1873.

(N.B. Er is een website op My Heritage die beweert dat mevr. Wilhelmina Louisa van Vollenhoven te Rotterdam in 1832 werd geboren. Da’s een andere zunne !! Deze bewuste dame uit 1882 stierf in 1882 en heeft de zonnige stranden van voormalig Indië nooit egzien bij mijn weten.)

John Johnston werd geboren te Batavia op 8 aug 1843 en huwde ten tweede als weduwnaar met mevr. Sara Antonia Witzenrath. Hij overleed te Soerabaja 17 okt 1894 conform krantenbericht getekend door de weduwe Witzenrath.

(N.B. Er stierven ook de personen geheten John Johnston te Surabaja op 5 aug 1885 en op 15 maart 1912 te Kediri. Onbekend of zij familie waren.)

Terug naar boven