Vreede – Van Rossum

Peneleh Kerkhof Surabaya anno 2014.

Makam Peneleh Surabaya 2014.

Een foto reportage met foto’s van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati – Al haar foto’s zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

Zie ook haar Facebook account en zoek onder de naam Nathallia Fidrawati. Zij heeft een kleine 1000 foto’s ge-openbaard.

Waar mogelijk heb ik sommige foto’s voorzien van commentaar.


Paul Francois Corneille Vreede, geboren te Tilburg 16 mei 1812 en gestorven te Soerabaja 18 mei 1861. Zoon van Paulus Vreede en Francoise Charlotte Abel, ook genoemd Franziska Charlotte von Abel. Paul was gehuwd 22 dec 1837 te Delft met Diderica Elisabeth van Rossum (*26 febr 1814 en +8 nov 1863.) Hun dochter huwde een nazaat van de familie Wolterbeek.

Aanvullende gegevens bron Boeroeng: Een kleindochter van Paul Francois Corneille Vreede was Henriette Vreede (haar vader was Cornelis Eliza Vreede) en zij huwde Frank van Vloten. Meer over Frank van Vloten is te lezen op KLIK HIER.

Verwant aan de familie Vreede (achterkleinzoon van een broer van Paul Francois Corneille) is Erik Hazelhoff Roelfzema en ik neem aan dat deze naam wel bij een ieder bekend is.

2 Jaren later stierf zijn weduwe Diderica Elisabeth Vreede. Geboren 26 febr 1816 en gestorven 8 nov 1863 te Soerabaja. Mij is helaas onbekend of haar graf aangebouwd is aan het graf van haar man of dat zij op een apart gelegen stuk grond begraven is. (De fotografe kan het zich helaas niet meer herinneren.) Ik zelf vermoed dat haar graf aangrenzend is aan het graf van haar man, gelet op de kleur van de sokkel achter haar grafplaat

De grafsteen vermeldt haar naam als DIEDERIKA. Wat mij opvalt is het feit, dat het graf van haar man een pronk/praalgraf is, daar waar haar graf vrij eenvoudig is.

“Hier rust vrouwe Diederika Elisabeth Vreede. Wed. van Rossum. Geb: den 26 febr.1816. Overl. den 8 nov. 1863.”


 

Terug naar boven