Vriesman, J.A.

Het graf van de heer Johannes Adrianus VRIESMAN

Johannes Adrianus Vriesman, geboren te Oudewater 15 februari 1802 en overleden te Soerabaja 7 februari 1873.

Hij huwde met Maria CORNELIA Bohl in 1826 te Soerabaja. RA1827.

Maria CATHARINA Bohl (echtgenote van VRIESEMAN) overleed 5 juni 1884. RA1885

 

 

Hieronder het grafopschrift uit de BRP11

Ik heb me niet al te diep geworpen in de deze familie Vriesman/Bohl en aanverwanten en plaats hieronder enkele scans en gegevens. Een geïnteresseerde genealoog zal er hiermee wel uit de voeten komen, neem ik aan.

De overlijdens advertentie van mevr. Clara Hendrika Cramer, gehuwd met 1) Johan Julius Bohl, getekend door

De heer Vriesman, die met dochter Maria Cornelia/Catharina Bohl gehuwd was.

De heer George Cornelis Bohl (geboren 1811), een zwager van de heer Vriesman en

De heer P. Baumgardt ??. Let ook op de datums van overlijden.

De heer Johan Julius  Bohl overleed te Soerabaja op 28 aug 1818.

Ten 2) gehuwd met Willem Theodorus van Leeuwen te Soerabaja in 1820.

 

Hieronder A.A. Baumgardt geboren Bohl. Zij huwde de heer D.L. Baumgardt (Secretaris Residentie Japara in 1837)  die op 51-jarige leeftijd overleed op 6 nov 1853 te Batavia. (Adv. krant Javabode door de weduwe)… Ik vermoed derhalve dat de boven genoemde heer J.P. Baumgardt een zoon was uit dit huwelijk. J.P. was gehuwd met J.M. Brak. Hij was ass.resident Bandjarnegara in 1869 en te Madura en ging met pensioen in 1871.

De heer George Cornelis Bohl doet zijn suikerfabriek Ketanen in de verkoop wegens zijn vertrek naar Nederland, alwaar hij ook verblijft tot zijn overlijden.

Hieronder tussendoor een extra wetenswaardigheid met betrekking tot de opvolger van zijn ambt.

De heer Vriesman gaat met pensioen in 1857 en werd opgevolgd door de heer C.F. Boudriot.

De heer C.F. Boudriot was Charles Francois Boudriot (Geboren Middelburg 28 okt 1800 en overleden Batavia 3 april 1868) en was voorheen tolk/vendumeester en nam bij tijd en wijlen de rol op zich van notaris.

Charles Francois was gehuwd met Johanna Johannes (geboren 15 aug 1817 Semarang  en overleden 25 maart 1856 Den Haag, dochter van Joseph Johannes en Jacoba Helena Herwich) in 1834 te Semarang. Echtgenote Johanna overleed in 1856 Den Haag en Charles hertrouwde met Geertruida Cornelia Feites Diekstra op 1 sept 1862 te Batavia.

Johanna, de eerste echtgenote van Charles, was een oudere zuster van mijn overgrootmoeder.

Meer weten over Charles en tante Johanna? Klik dan op https://www.annajohannes.eu/anna-s-brothers-sisters/

en klik op https://www.imexbo.nl/peneleh-deel-2-1.html

En tot slot een tweetal advertenties uit de oude kranten die me een beetje doen denken aan mensenhandel??? Zal toch niet waar zijn?

Adv.1) De heer Vriesman komt aan met de bark Nieuwland op 17 dec 1857 samen met zijn echtgenote EN 46 BEDIENDENS !!!! Wat moest ie in hemelsnaam met 46 bediendens? Had hij de bediendens ergens op de kop getikt in Tegal waar hij in november 1857 met pensioen ging, voor een vriendenprijsje? Slavernij was in 1863 afgelopen en eigenlijk in de praktijk al iets eerder. Bood hij die 46 bediendens op marktplaats.nl  aan???? Waren het zijn eigen bediendens geweest uit zijn residentschapstijden? Mijn opa was ook resident geweest, maar hij had er echt geen 46. Dat waren er een stuk of 6, meer niet.

Adv. 2) De heer Vriesman komt aan te Amsterdam met hetzelfde schip Nieuwland, zonder echtgenote maar wel met EEN Javaanse bediende.

 

 

Wat er ook gebeurd was, moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven