Walree, M.

Hier rust wed. M. Haarmans geboren Walree. Geboren te IJsselstein in 1785 en gestorven te Surabaya op 15 febr. 1849.

Volgens 2002INN15:

Antoni Jacobus Haarmans, wielenmakers meesterknecht, geb. Utrecht 9 juli 1783, zn. van Theodorus Haarmans en Barbera van ’t Riet, gehuwd met Margaretha Walree, twee kinderen Ferdinandus Theodorus 6 jaar en Johanna Adriana 3 jaar, vrouw en kinderen gaan mee, Amsterdam 23 okt. 1815.

Archief Utrecht: … dat geboren is op 17 dec 1812 te Utrecht het kind Adriane Johanna Haarmans en als moeder wordt vermeld Margaritha Walree.

De graveur deed zijn best om het jaartal in goed Romeins cijferschrift te graveren. Juist moet volgens mij zijn: CI”omgekeerde C”. I”omgekeerde C”OCC.LXXXV …. Maakt niets uit verder. Was zomaar een opmerking mijnerzijds.

Zie ook Indische almanak BRP11. Hier staat vermeld: Overleden Margaretha Walré 15 febr 1849 (RA 1850).

In de Indische almanak BRP4 staat vermeld, dat de naam Walré Afrikaans is.

Mij is verder onbekend welk beroep de heer Haarmans in Indië uitoefende.

Terug naar boven