Welter, J.

J. Welter, een functionaris uit het leger. Aanvullende gegevens van Boeroeng’s tips en de Indische almanak(ken).

In eerste instantie was de foto te onduidelijk en had ik er geen lol in om me er druk om te maken. Boeroeng verstrekte mij enkele tips en wat blijkt? Het praalgraaf zoals hieronder getoond doet de gestorvene eer aan, want:

Uit de Indische almanak en Adelsboek:

B 81 Hier rust mijn dierbare echtgenoot en vriend J. Welter. In leven 1ste Luitenant der Artillerie. Geboren 19 april 1818 en overleden 8 juli 1855. ( Noot van de samensteller van de almanak: De gietijzeren toren op het graf werd door J.L. Nering Bögel en Co te Deventer vervaardigd.)

Hij was gehuwd met:  Johanna Maria Menu, geb. Semarang 29 juni 1832, werd bij akte d.d. 20 maart 1876 voor 3/8 eigenaresse van landgoed Tjitrap, overl. Brussel 14 okt. 1914, tr. te Batavia 18 okt. 1854 Jan Welter, geb. Utrecht 9 april 1818.

Zij trouwde ten tweede op 6 dec 1862 te Batavia met: Johannes Jacobus Wilhelmus Eliza Verstege, geboren Ternate 4 juli 1834 en overleden Den Haag 2 sept 1890.

Eerste merkwaardigheid: Volgens de almanak/legerkaart ging hij met een tweejarig ziekterverlof op 23 sept 1866 naar Nederland en keerde naar Indië terug per schip CORNELIS WERNER EDUARD op 29 jan 1869. (Dus eigenlijk 2 en een half jaar, mits de datum 29 jan 1869 klopt.!!)

Tweede merkwaardigheid: Een schip deed er in die tijden ongeveer 3 maanden over een enkele reis, dus met de terugreis mee 6 maanden. Hoe toevallig, dat op de uitreis van 29 sept 1869 op deze zelfde Cornelis Werner Eduard richting Indië, zijn directe bevelhebber Hfd Int. Majoor T.C.J. Kroesen en aankomend BB ambtenaar J. Boers aan boord waren. (Resp. mijn overgrootvader en grootvader). Zie voor meer details over beiden de pagina Een Romance op zee.)

Kortom om terug te komen op mijn bovenstaande zinsnede: Het praalgraf doet de gestorvene eer aan….

Johanna Maria Menu was een zuster van:

 

  1. Margaretha Catharina Menu (*22-4-1829 Batavia en +Batavia 10 febr 1896) en gehuwd met Mr. Hendrik Willem Du Perron op 20 nov 1848 te Batavia en gescheiden op 11 nov 1870.). Zijwas voor 2/8 eigenaresse van het landgoed Tjitrap.
  2. Geertruida Wendelina Menu (*27 sept 1830 te Batavia en +Den Haag 16 jan 1913) en gehuwd op 6 dec 1852 te Batavia met Jhr Gustave Marie Verspijck – Lt. Gen. tit. 1874 met pensioen. Zij was 3/8 eigenaresse van het landgoed Tjitrap.

 

Aanvulling 14 juli 2014: Met toestemming en dank zij Tjok Mas (Copyright en eigendom) de volgende foto geplaatst van de grafplaat van J. Welter. Makasih Mbak Tjok.

 

 

De voor- en achterkant van het Tjitrap huis te Buitenzorg. (Collectie tropenmuseum en Twitter.) Niet direct betrekking hebbend op J. Welter, maar desondanks de moeite waard om zich in te denken in welke “comfortabele en weldoorvoede” tijden men verkeerde en veel heel vaak ten koste van…..

 

De eerste foto is de voorkant van het landhuis.

 

 

Het wapen van de familie Verstege zoals het in het landhuis ergens aan een muur hing in de woonkamer/salonkamer? Collectie Tropenmuseum.

Wil men meer weten over het landgoed Tjitrap? Genoeg te vinden via de google zoekmachine. Gaat uw gang.

Terug naar boven