Wijck van der, S.E.

Mijn excuses voor de verminkte foto van de grafsteen. Er stond namelijk voluit bij geposeerd een of andere zich zelf interessant vindende malloot en die heb ik maar weggepoetst. Beter iets dan niets. Mocht een passant toevallig een foto van de komplete grafsteen hebben, dan héél graag. Het is voor eventuele nabestaanden en niet voor mezelf.

Het verhaal van de familie van Leeuwen is een klein beetje ingewikkeld.

De grafsteen van:

Jnkvr. Susanne Elisabeth van der Wijck, *15-5-1840 Gorinchem. Haar vader was Frederik Hendrik Gerrit Jan van der Wijck (1ste Lt. KL Infanterrie) en haar moeder was Henriette van Hemert.

Bij haar ligt haar dochter Henriette van Leeuwen.

Jnkvr. S.E. van der Wijck was gehuwd met Aart Henrie Christiaan van Leeuwen (zijn tweede huwelijk) en was predikant van beroep. Hij begon zijn carriere op 15 nov 1860 te Gapinge NL. De ouders van A.H.Ch. van Leeuwen waren: Pieter van Leeuwen en Cornelia Maria van Oostveen.

A.H. Ch. van Leeuwen werd geboren te Harderwijk op 29 dec 1835.

Uit het huwelijk van Pieter en Cornelia Maria werd ook geboren een zuster van A.H.Ch., geheten Susanna Ignatia van Leeuwen en zij was gehuwd met Paul Frederik Willem Briët (militair) te Tiel op 1 mei 1862 en hij stierf op 12 okt 1867 en werd begraven te Madioen Europees kerkhof graf no. 52 en ligt daar samen met 2 van zijn kinderen en zijn schoonmoeder Cornelia Maria van Oostveen.

Voorheen was A.H.Ch. van Leeuwen gehuwd met Christina Francina van Loon op 27 febr 1861 te Tiel. Zij stierf op 17 jan 1863. Ik meen dat uit dit eerste huwelijk ok een zoon Adrianus werd geboren, doch deze stierf vrij jong.

Wie Marie W. van Leeuwen is, heb ik niet verder uitgezocht. Nichtje?

Wie Jacobus Gijsbertus Adrianus van Leeuwen was, is mij onbekend. Een oom?

De advertentie te Nederland geplaatst doro de zuster van A.H. Ch. van Leeuwen. Vermeld: de weduwe de Zwaan. Impliceert dat zij na de dood van haar eerste echtgenoot Paul Frederik Willem Briët is hertrouwd met de heer de Zwaan. Impliceert dat ook de kinderen uit dit eerste huwelijk waarschijnlijk jong gestorven zijn, aangezien de wed. Zwaan in Den Haag verbleef terwijl haar kinderen met Briët in Madioen begraven lagen.

DE heer de Zwaan was Nicolaas de Zwaan, oveleden op 30 okt 1899 Utrecht. Hij was weduwnaar van Sophia Giunta ‘d Albani. Een dochter Johanna Andrea Nicoletta de Zaan huwde Hendrikus Johannes Doorman.

Onderstaande adv: Heden dient gelezen te worden als heden 10 okt 1901. De predikant was net in dat jaar 1901 gevestigd te Semarang.

Heden dient hier weer gelezen te worden als Heden 5 okt 1901. Ik vermoed dat de drukker van de overlijdens advertentie een fout heeft gemaakt.

S.E. van der Wijck = Susanna Elisabeth van der Wijck , geboren 15 mei 1840 Gorinchem en overleden Soerabaja 28 nov 1895. Zij huwde Theol.doct.pred. Aart Henri Christiaan van Leeuwen (*29-12-1835 Harderwijk + 5 okt 1901 Oengaran Semarang) op 29 dec 1864 te Haarlem.

Uit dit huwelijk meerdere kinderen waaronder dochter eveneens geheten Susanna Elisabeth van Leeuwen, die 1) huwde met Johannes Pieter Klinkhamer (hieruit tenminste zoon Johannes Pieter Klinkhamer *1898 +1942 internering-zie OGS) en het echtpaar was gescheiden op 31 maart 1903 te Panaroekan.(Zie RA). Zij huwde 2) Henry Vis op 28-1-1904 Pasoeroean (RA1905), waaruit hun zoontje Arthur Henry Christiaan Vis geboren Panaroekan 12-2-1906 en overleden 24-4-1917 te Soerabaja. Bijgezet in familiegraf.

De predikant had opdracht (gedateerd jan 1901) om een inspectiereis door geheel Ned.Indië te maken naar de “toestanden” van de Protestantse kerken/gemeenten aldaar, waar hij totaal geen zin in had en een groot verlof gepland had. De Raad van kerken stemde erin toe om de dienstreis voort te laten zetten na beëindiging van het verlof. Hij was in mei 1901 te Amboina voor de dienstreis, werd ziek en ging naar Soerabaya in de verpleging. In juni kreeg hij een maand verlof naar Tosari (bergen klimaat). Vandaar ging hij terug naar Oengaran Semarang alwaar hij ten huize van zijn schoonzoon Br. van COEHOORN overleed. Hij leed aan spruw. ( Diverse krantenberichten Delpher).

Ter informatie hieronder:

C.M. = dochter Cornelia Maria alwaar te harer huize haar vader overleed.)

F.H.G.J. = zoon Frederik Hendrik Gerrit Jan.

M.W. = dochter Maria Wibina.

S.E. = dochter Susanna Elisabeth. P. Klinkhamer = Johannes Pieter Klinkhamer)

UPDATE: Een foto van de grafplaat via Krancher dot Com:

Terug naar boven