Willer, C.M.

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT.

Het graf B 2433 van CORNELIE MATHILDE WILLER.

 

Ik heb NIETS exact kunnen vinden over juff Cornelie Mathilde Willer geboren in 1877 te ?? en begraven te Soerabaja in 1900.

Vreemd, want de Willer’s staan in het adelsboek, staan in de almanakken, staan in de kranten, staan in openarch.nl, wiewaswie, kortom genoeg te vinden over de Willer’s en ook over een persoon MATHILDE CORNELIE WILLER (met andere geboorte- en overlijdensdatums)  maar NIET over de begravene CORNELIE MATHILDE WILLER.

De RA1879 zegt: Geboren Modjokerto op 2 maart 1877 MATHILDE CORNELIE WILLER.

De RA1902 zegt: Overleden Soerabaja op 10 sept 1900 MATHILDE CORNELIE WILLER.

Geboren te Modjokerto riekt naar het feit, dat het betrekking heeft op de suikerfabrieken aldaar of te Pasoeroean. Kan ook 😉

Ik laat het over aan eventuele geïnteresseerden/nieuwsgierigen om uit te zoeken welke personen WILLER op de suikerfabrieken hebben gewerkt.

Nog vreemder als ik naar de tekst kijk: Droog en afstandelijk. Slechts: Hier rust + naam + datums geb.overl. Niets van “onze dochter” of “onze dierbare” of zoiets. Rien de rien en Francais.

Zou het zo zijn geweest dat men vooral niet al teveel kenbaar wil maken en dat men uit goed fatsoen voor het graf heeft gezorgd en daarmee de kous af was????

Let wel !!!!!  Is zomaar een gedachtengang van me en geen vaststelling van een feit.

Ook hier mijn eer en respect voor zo’n jong gestorven dame, die amper aan haar volwassen leven begon.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven