Wit de, J.C.

In de almanak genoemd: J.C. de Wit Onderwijzer 2de rang te Poerbolinggo. Was ook te Banjoemas woonachtig.

Een grote toevalligheid wat betreft de sterfdag van de beide heren hieronder genoemd:

  1. De RA 1864 zegt dat overleden is op 22 nov. 1862 de heer Christiaan Cornelis de Wit te Soerabaja.
  2. De RA 1867 zegt dat overleden is de heer Johan Cornelis de Wit op 22 nov. 1865 te Soerabaja.

Terug naar boven