Wouters, I.

Met medewerking van Boeroeng betreffende links/genealogie en adviezen inzake de achtergronden van notaris Wouters.

Hier rust onze beste vader Notaris Isaac Wouters, geb. te Sneek 6-9-1845 en overl. te Soerabaja op 31-12-1896.

Onderstaand is afkomstig van de Kwartierstaat Van Schothorst circa 3/4 van boven af de pagina.

De loopbaan van de notaris in het kort: Izaak Wouters, geb. Sneek 6-9-1845, ovl. Soerabaja 31-12-1896, legt het notarisexamen af 21-8-1871, tijdelijk waarnemend notaris (benoemd 14-6-1882) te Semarang (1882-1885), notaris (benoemd 24-7-1885, herbenoemd 24-9-1889) te Modjokerto (1885-1892), notaris (benoemd 2-8-1892) te Semarang (1892-1893), notaris (benoemd 27-2-1893) te Soerabaja (1893-1896), secretaris (1887-1888) en voorzitter (1889) van de Muziek- en tooneelvereeniging “Modjokerto” te Modjokerto, agent te Modjokerto van de Algemeene maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, gevestigd te Amsterdam (1888), commissaris van toezicht van de Soerabajasche Hulpbank (1894), woont te Semarang (1882-1885), Modjokerto (1885-1893), Soerabaja (1894), tr. Semarang 14-2-1881 Rosina Fredrika Barentz, geb. Samarang 14-2-1860, ovl. na 1902, woont als zijn weduwe te Samarang Tjandie (1898-1902), verm. dr. van Fredrik Hermannus Barentz.

Waar doet de naam WOUTERS toch nog meer aan denken? Ach ja natuurlijk, ….heet hij niet Patrick? 😉

Maakt niets uit. Wilt u meer weten over Patrick Wouters en waar hij zich mee bezig houdt met betrekking tot het Indisch gebeuren, ga dan naar zijn Facebook pagina. Of ga naar www.indischalbum.nl als de eerste link niet goed werkt in sommige browsers.

Terug naar boven