Bochardt, G.Z.

Peneleh Kerkhof Surabaya anno 2014.

Makam Peneleh Surabaya 2014.

Een foto reportage met foto’s van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati – Al haar foto’s zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

Zie ook haar Facebook account en zoek onder de naam Nathallia Fidrawati. Zij heeft een kleine 1000 foto’s ge-openbaard.


Tekst/informatie herzien op 19 mei 2014, n.a.v. email correspondentie met een nazaat van het geslacht Bochardt. Met dank.

Gerrit Zeverijn Bochardt. Hij was geboren te Bergum (Tjietjerksteradeel) Fr. op 3 okt 1866 en had meerdere broers en zusters. Zijn ouders waren: Lambertus Bochardt – arts, * 28-7-1829 te Joure, + 27-2-1909 te Leeuwarden en gehuwd met Wiebke Ulbes Bergsma, * 12-7-1831 te Wymbritseradeel  en + 18-1-1904 te Bergum. Zijn grootouders waren August Wilhelm Friedrich Bochardt * Baden Würtemberg circa 1803 en + 6-5-1873 te Wonseradeel, gehuwd met Fokje Lambertus Zeverijn * 2-1-1809 Joure en + ??

Gerrit Zeverijn Bochardt was gehuwd met M.P. Brünner en was hoofdmachinist op de SF Wonoboto, Garoem (Blitar) en Ngadiredjo. Was ook lid van een sociale vereniging tbv de armen; lid der Vrijmetselaars Loge De Vriendschap en vandaar het teken op zijn grafsteen. (In de almanakken is een fout geslopen, aangezien hij in 1940 nog als werkzaam wordt beschouwd op de SF Ngadiredjo. !!)

De familie leden Bochardt waren talrijk en op het internet is genoeg hierover te vinden. Ook bij het KITLV is een documentatie aanwezig over enkele leden van deze familie. Veel leden van deze familie zijn naar Ned. Indie vertrokken en aldaar gevestigd.

Broers en zusters van Gerrit Zeverijn Bochardt waren:

  1. August Wilhelm Friedrich (1854-??)
  2. Lambertus (1856-1922)
  3. Ulbo Carl (1859-1925)
  4. Maria Margaretha (1861-??)
  5. Fokje (1864-1869)
  6. Carolina Louise (1872-1938)
  7. Fokje (1869-1950)
  8. Louis (1875-??)

Een lid van de familie was Louise Pauline Bochardt * Madioen 31 maart 1896 en + 26 dec 1941 te Meester Cornelis Batavia en gehuwd met Johannes Renaud op 25 maart 1914 te Blitar. (Geboren 1 april 1888 Oud Beijerland en gestorven 11 aug 1969 te Amsterdam.)

Zie ook het krantenknipsel onderaan inzake de rede die de heer J.Th. Renaud hield namens de familie.

Op het graf van Gerrit Zeverijn zijn losse stenen te zien. ……Ik kreeg heden 19 mei 2014 een mailtje van een nazate van Gerrit Zeverijn Bochardt met de volgende (gedeeltelijke) inhoud:…quote: Oh ja, wat betreft de stenen, dat is van bezoekers. In Maastricht zie je dat nu ook heel veel. Als je een graf bezoekt, dat leg je een steentje op het graf. Unquote. Dank voor mededeling. Was mij onbekend. (Zie Gastenboek voor de algehele tekst)

Ik kreeg ook het portret van Gerrit Zeverijn Bochardt van zijn nazaat Patricia Bochardt, waarvoor heel veel dank, opdat ook achter dit graf nu een gezicht is.

Gerrit Zeverijn Bochardt
Graf B2319 te Peneleh Surabaya

Hieronder een foto van het graf gedateerd 09 nov 2021:(Prive collectie imexbo.nl)

Het graf heeft een “renovatie beurt” ondergaan en de letters zijn nu goudkleurig geverfd.

Het graf in 2021

Een scan uit de oude kranten met betrekking tot zijn overlijden. Hieruit valt zijn betrokkenheid tot de Vrijmetselarij te herleiden. In de oude kranten vond ik geen geboorte advertenties, die eventueel betrekking hadden op het echtpaar Bochardt-Brünnen. In  nov 1893 verloofde hij zich met zijn vrouw Maria Pauline Brünner.

Zij huwden te Temanggoeng (nabij Jogja/Semarang) op 23 mei 1894 en op dezelfde dag huwden ook Charles Theodore Doeve ( Spoorwegbeambte *Salatiga 15-4-1873 en +1908 Medan) en Charlotte Wilhelmine Brünner met elkaareveneens te Temanggoeng.

Extra informatie over Temanggoeng: Dit plaatsje was na de 2de WO een broeihaard van de PKI en in de 21ste eeuw een schuilplaats voor leden van de Jemaah Islamiyah.

De familie Brünner was zeer ruimschoots vertegenwoordigd op Java. (Batavia, Semarang, Kedoe, Soerabaja.)

Om eventuele misverstanden te voorkomen: In Soerabaja was ook destijds de apotheek De Vriendschap, welke gevestigd was in de buurt van Kepoeteran (Keputran.)

Moge hij in vrede rusten.

Terug naar boven