Schulz, R.

Ergens anders in de wereld in West Europa in Oostenrijk of Duitsland (mij niet precies bekend) werden 2 jongens (broers) geboren, die opgroeiden, naar school gingen en over de Gordel van Smaragd hadden gelezen en gehoord en naarmate zij opgroeiden, naarmate hun belangstelling voor deze Gordel van smaragd mee groeide en aangewakkerd door het feit, dat er daar in de Gordel van Smaragd een aardige duit te verdienen viel, trokken zij op een dag hun tropenkleding aan, stapten op de boot (waarschijnlijk via Amsterdam) naar dat tropenland toe om er hun kostje te verdienen.

En zo gebeurde het dat per 1 febr 1891 de heer REINHART SCHULZ geb te Audorf (Oostenrijk of Duisland? In allebeide landen is een Audorf te vinden), administreur werd van de plantage PLINTAHAN ESTATE.

Een zijdelings detail: De vertrekkende administrateur was de heer A. WINTZ, die in aug 1894 administrateur was van de onderneming GAMBIR te Sumatra en die het overkwam dat in de nacht van 15 op 16 aug 1894 een paar van zijn bezittingen werden ontvreemd, tot zijn zeer groot ongenoegen waarschijnlijk, want de dader liep rond met een wondvlek op de linker onderkaak en ik vermoed dat de heer Wintz de dader zeer waarschijnlijk heeft gekend gelet op de wel zeer nauwkeurige omschrijving en wat er verder met de vermaledijde dader en gejatte goederen gebeurd is, is mij onbekend. Misschien wel terug gevlucht naar Macau?

Kortom, verder met de heer Reinhard Schulz, die helaas een maand of 7 na indiensttreding door een hart aanval overleed in de leeftijd van 36 jaar.

En aangezien de plantage in het niemandsland lag en de grote stad ver weg gelegen, werd de heer Reinhard Schulz begraven ergens in de achtertuin van de administrateurs woning vermoed ik en welker woning en achtertuin heden ten dage niet meer bestaand zijn.

Het hele plantage gebeuren van weleer is echter wel een plantage gebleven, maar nu dan onder de vlag van PERKEBUNAN SOCFINDO MATAPAO en die heel intensief zich bezig houdt met de palmolie, gelet op het volbebouwde areaal palmolie palmen.

Maar het zij gezegd, de plaatselijke autoriteiten hebben er wel voor gezorgd, dat het graf van de heer Schulz geconserveerd werd en een bordje langs de kant van de plantage weg duidt aan waar het graf zich bevindt.

Een lokale vlogger maakte opnames van het graf en helaas is zijn echte naam mij onbekend, aangezien hij zich slechts kenbaar maakt onder de naam van AF CHANNEL 78.

Hieronder enkele opnames van vlogger en het graf waarvoor dank.

Eerst maar een foto van de vlogger bij het bord langs de kant van de plantage weg. Let wel: dit is dus niet het graf, maar een verkeersbord van de plaatselijke ANWB en Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Hieronder de opnames van het eenzame graf temidden van de weelderig groeiende palmolie palmen.

Ik moet eerlijk toegeven dat het graf zich in zeer goede conditie bevindt; per slot van rekening vanaf 1891 tot en met heden nov 2021 is wel 130 jaar. Het scheelt wel natuurlijk, ver weg van de bewoonde wereld dus ook ver weg van eventuele vandalen.

Moge de heer Reinhard Schulz in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven