Burgmans, A.G.

ADRIANA GEERTRUIDA BURGMANS, geboren 28 nov 1871 en overleden…NIET MEER LEESBAAR.

Ik VERMOED, dat dit kind de eerstgeborene moet zijn van HENDRIK BURGMANS en echtgenote GEERTRUIDA JOHANNA BEKER. Immers zij waren in 1869 gehuwd. Volgens diverse stambomen wordt hun eerstgeborene pas vermeld op datum 1873.

Hendrik Burgmans was gehuwd met

  1. Geertruida Johanna Beker in 1869. Zij vertrok op 1 nov 1869 uit Rotterdam naar PROBOLINGO… (Maar dat kan een schrijffout van meneer ambtenaar zijn geweest, want PROBOLINGO of POERBOLINGGO klinken voor hollandse oren eensluidend toch.  Uit dit huwelijk volgens stambomen BURGMANS 4 kinderen beginnend met geboorte kind 1 in  1873. Derhalve vermoed ik toch sterk, dat Geertruida Johanna hun eerstgeborene moet zijn geweest. Ook nog vanwege het feit, dat er te Poerbolinggo GEEN andere Burgmans waren. Geertruida overleed te Malang op 16-6-1883. (Zie advertenties CBG advertenties Burgmans tot 1970)
  2. DIJEM, een Inlandse dame en hieruit – volgens stambomen Burgmans – eveneens 4 kinderen.

Hij werd geboren te Rotterdam 1846 en was administrateur van de SF Bodjong Poerbolinggo te Poerbolinggi Banjoemas (Zie RA adressen Indië.)

Was ook lid van de plaatselijke schoolcommissie en kerkelijke gecommitteerde en brandspuitmeester en huisvader en had bovendien ook nog zijn werk.(zie RA). Waar hij de tijd vandaan haalde. Een druk bezet man.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven