Burgmans, H.

Het graf van H. Burgmans, geboren te Rotterdam 7 okt 1846 en overleden 19 aug 1915 Poerbolinggo. Hij heette voluit Hendrik Burgmans en was de zoon van Huibert en Geertrui Beeker.

Hendrik Burgmans was gehuwd met

  1. Geertruida Johanna Beker in 1869. Zij vertrok op 1 nov 1869 uit Rotterdam naar PROBOLINGO… (Maar dat kan een schrijffout van meneer ambtenaar zijn geweest, want PROBOLINGO of POERBOLINGGO klinken voor hollandse oren eensluidend toch.  Uit dit huwelijk volgens stambomen BURGMANS 4 kinderen beginnend met geboorte kind 1 in  1873. Derhalve vermoed ik toch sterk, dat Geertruida Johanna hun eerstgeborene moet zijn geweest. Ook nog vanwegen het feit, dat er te Poerbolinggo GEEN andere Burgmans waren.Geertruida overleed te Malang op 16-6-1883. (Zie advertenties CBG advertenties Burgmans tot 1970)
  2. DIJEM, een Inlandse dame en hieruit – volgens stambomen Burgmans – eveneens 4 kinderen.

Hij was administrateur van de SF Bodjong Poerbolinggo te Poerbolinggi Banjoemas (Zie RA adressen Indië.)

Was ook lid van de plaatselijke schoolcommissie en kerkelijke gecommitteerde en brandspuitmeester en huisvader en had bovendien ook nog zijn werk.(zie RA). Waar hij de tijd vandaan haalde. Een druk bezet man.

Volgens Roosjeroos.nl huwden te Poerbolingo Mary Burgmans met Jan Willem Dozy in 1908 (zij werd weduwe en huwde ten tweede in 1925 met Gerardus Laurens Hille) en Ernestine Burgmans met Henry Aussingh in 1912. (Dochters van Hendrik).

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven