Cyré, M.

Hieronder het graf van de weduwe Marie van Slee-Cyré. Zij huwde Marcelis Bernardus van Slee  en hij overleed op 65-jarige leeftijd in febr 1907 te Soerabaja. Mevr. M. van Slee-Cyré woonde op de Ngaglik Wetan nummer 22 te Soerabaja en vertrok uit Soerabaja in juli 1932. Mevr. van Slee werd geboren op 6-2-1853 en overleed op MOEILIJK TE ONTCIJFEREN.

Haar echtgenoot heette volledig Marcelis Bernardus van Slee en was gepensioneerd Majoor Artillerie, geboren 23 sept 1841 Rotterdam en overleden 16 febr. 1907. Hij ligt samen in een graf te Peneleh B2745 met Jacoba Elisabeth van Slee geboren 1912 en gestorven 1916.

Foto: Banjoemas.com

Update met foto’s van mevr. Anita Pitha Wiryo Rahardjo, webmaster van Langgam Langit Sore.

Mevr. M. van Slee – Cyré heette – volgens RA 1867: Sitie en was dus een Inlandse dame en zij huwde de Heer Marcelis Bernardus van Slee. Zie de scan hieronder, maar………Er is iets wat ik niet begrijp, want ik dacht dat een Inlandse dame eerst gekristend diende te worden voordat het huwelijk gesloten werd. Of zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen??? Of hebben de heren ambtenaren er maar weer een slag naar geslagen, hetgeen niet de eerste keer zal zijn.

Op de website van de fam. Harmans (zie bron vermelding op de foto’s  van het echtpaar onderaan deze pagina) staat dat mevr. van Slee geboren is in 1855 maar op haar graf staat 1853.

In elk geval blijkt dat mevr. M. van Slee in 1900 vermeldt word als de “Inlandse” Christenvrouw Marie bij haar aanvraag om voortaan zich te noemen Marie Cyré (Zie krantenbericht hieronder.)

In 1887 wordt hun eerstgeborene kind en zoon Jacob Cornelis van Slee te Soerabaya geboren en treed als vrijwilliger in 1903 in dienst en op zijn stmbk kaart wordt mevr. van Slee als Mary Cyré aangeduid.

In 1907 overleed haar echtgenoot de heer M.B. van Slee en na 25 jaren te Soerabaja gewoond te hebben na het overlijden, besluit mevr. van Slee naar  Purbalingga te verhuizen. Ik neem aan dat zij naar Purbalingga verhuisde, omdat zij daar ook begraven ligt en wellicht in huis kwam bij familie wegens oude leeftijd?. Zij woonde te Ngaglik Wetan Surabaya hetgeen Oost Ngaglik betekent. Op de oude kaarten is geen straat te bespeuren die de naam draagt van Ngaglik Wetan. Wel de Jalan Ngaglik etc etc….. Ik vermoed dat men indertijd het oostelijk gedeelte van de wijk/buurt Ngaglik bedoelde met Ngaglik Wetan.

Ik heb nergens de overlijdens datum van mevr. van Slee-Cyré kunnen vinden, in elk geval is het ná 25 juli 1932. Bij uitvergroting van de foto van het graf meen  ik de datum 1-12-1933 te kunnen ontcijferen, aan de hand van vergelijking met andere cijfers. Maar, nogmaals: het is NIET zeker.

Haar echtgenoot Marcelis Bernardus van Slee – overleden 1907 – was ten tijde van zijn overlijden gepensioneerd majoor artillerie en ligt samen met een kleindochter Jacoba Elisabeth van Slee – overleden 4 jaar oud –  in graf B2745 te Peneleh Surabaya.

Een andere kleinzoon van het echtpaar M.B. van Slee en M. Cyre was Eduard Cornelis van Slee (zoon van hun eerstgeborene Jacob Cornelis van Slee en Maria Zwinkel ). Eduard was vliegtuigmaker bij de Marine en verongelukte met collega’s op 13 nov 1940 met het Marine vliegtuig X4 in de leeftijd van 23 jaar (geboren 1917) en ligt begraven te Kembang Kuning.

Hieronder een foto van mevr. Marie van Slee-Cyré. De bron heb ik op de foto vermeld, waarvoor dank. Prachtfoto !!!

Hieronder een foto van de heer Marcelis Bernardus van Slee, echtgenoot van mevr. Marie van Slee-Cyré. De bron heb ik op de foto vermeld, waarvoor dank.

Te Kembang Kuning het gedenkkruis van de gevallenen van het ongeluk met de X4, hun kleinzoon Eduard Cornelis van Slee. Bron OGS.

Tot slot nog een foto van een prachtige dame, mevr. Marie van Slee-Cyré. Bron is vermeld op de foto, waarvoor dank.

Moge u in eeuwige vrede rusten en moge uw naam nooit vergeten worden, mevr. Marie van Slee-Cyré. Eenzaam ligt u op dat kerkhof en daarom mijn memorie aan u op het internet, opdat de wereld u niet vergete.

Terug naar boven