Haak van, C.

Het graf van Claudine van HAAK, geboren Pattie op 7 juni 1823 (of 1833?? Ik heb geen juiste documentatie kunnen vinden) en overleden op 13 nov 1865 (RA1867) te Purbalingga (Poerbolingo). De grafplaat vertoont als overlijdensplaats PROBOLINGO en dat is een geheel andere stad. Ik heb niet kunnen ontdekken van welke tak van HAAK zij stamt. (De naam van HAAK komt al in de boeken van de VOC voor.)

Zij huwde op 26 okt 1853 te Soerabaya met Henricus Fitz VERPLOEGH, zoon van Benjamin Corneille VERPLOEGH – oud Resident Cheribon – en de lokale vrouw Mbok Adjing Saribah (adellijk). Geboren 8 mei 1824 te Salatiga. Henricus zelf werd Resident van Banjoewangi en ging op 5 juni 1880 met pensioen.

Het echtpaar Claudine van Haak en Henricus Fitz Verploegh kreeg een dochter Claudine Adolphine Verploegh, geboren 15-9-1857 Soerabaja en overleden Pasoeroean 2-6-1880. Het echtpaar kreeg ook een zoontje Charles Henry, geboren  22-4-1864 Poerbolinggo en overleden 9-9-1864 Poerbolinggo.

Henricus trok na de dood van dochter Claudine Adolphine (zie hieronder) naar Nederland en hertrouwde Elisabeth Johanna de Bloois Goojers (zij was 24 jaar) op 16-1-1889 Den Haag en overleed te Den Haag in 1899 op 75-jarige leeftijd op 4 okt 1899. (Kinderen hieruit Henri Cornelis *03-11-1885 en Adolf *18-6-1887 en Johannes Cornelis *03-04-1893 en ook zoon Charles geboren te Schaarbeek Belgie in 1890 en tot slot zoon Emile die op 1 aug 1894 werd geboren). In de staatscourant van van 18 febr 1904 wordt zij echter aangeduid als Elizabeth JEANNE de Bloois Gojers. In de trouwakte van zoon Charles 27-11-1912, wordt zij dan aangeduid als Elizabeth JEANINE de Bloois Gojers.

Henricus Fitz Verploegh had een halfbroer geheten Adolphus Fitz Verploegh, geboren 6 febr 1827 te Benkoelen uit de relatie van zijn vader Benjamin met de Chinese vrouw Nona Hain Nio.

Onderstaande foto van de grafplaat heb ik bewerkt. Rechtsonder was een wijzende vinger aan de hand van een dame, die ik heb weggehaald, omdat het storend werkte. Er was geen foto beschikbaar van het hele graf.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven