Langras, C.

Het graf van mevr. C. van den Berg geboren Langras.

Er valt niet veel te vertellen over deze familie. Althans niet in de zin van spectaculaire gebeurtenissen. maar wel een heleboel veel “vreemde” noteringen van de heren ambtenaren destijds wat betreft de B.S. informatie van mevr. van den Berg-Langras alsmede van de heer F, van den Berg.

De discrepanties met betrekking tot Catharina Langras:

Mevr. CATHARINA LANGRAS werd geboren te Kedong Kebo op 20 nov 1849 als dochter van Barend Langras en de Inlandse vrouw WAKIUM en gedoopt op 19 mei 1850 te Bagelen. (BRP4 doopregister)

Mevr. C. Langras had een broer geheten LOUIS HENDRIK GUILLAUME LANGRAS geboren te Kedong Kebo op 4 jan 1853 uit vader Barend Langras en de Inlandsche vrouw BAGIUM(BRP4 doopregister)

Volgens almanakken wordt geboren op 4 jan 1853 LODEWIEKUS JOZEF GELHOM LANGRAS. (BRP4/RA1854)

Volgens almanakken overleed LOUIS HENDRIK GUILLAUME aka LODEWIEKUS JOZEF GELHOM nu echter geheten WILLEM LODEWIEKUS GELHOM JOSEPH op. (1926 Film 1208978)

Voorlopig hebben we dus: Één moeder (echtgenote van Barend) die onder twee verschillende namen genoteerd werd en één zoon (van Barend) die onder 3 verschillende voornamen genoteerd werd.

Wat zouden de heren ambtenaren destijds gedacht hebben? Als het beessie maar een naam heeft of zoiets?

Vader Barend Langras overleed te Bagelen op 12-10-1878, maar er werd ook nog geboren te Purbalingga/Poerbolinggo op 31 mei 1875 een kind FRITS LANGRAS met als vader Barend Langras en de Inlandse vrouw SIKEM. Frits(Fritz) huwde Elise Henriette van der Weide. (1971INN)

Catharina huwde Fredrik van den Berg te Bagelen op 12 dec 1968. Uit dit huwelijk meerdere kinderen.

De discrepanties met betrekking tot Frederik van den Berg.

Bron Roosjeroos.nl:

 

De overl. adv.van de heer F. van den Berg getekend door de weduwe namens de familie.OK, dat is wel vaker gebruikelijk, niets nieuws onder de zon. Maar kijk dan op de overl.adv. van de weduwe onder deze scan.

De overl. adv. van de weduwe C. van den Berg geboren Langras. Getekend door de Test-Ex Dr. B.J. Esser namens nagelaten betrekkingen en vrienden.

Hieronder een stuk uit een artikel van het IGV met daarin vermeld, dat mevr. de weduwe C. van den Berg geboren Langras een batik fabriek had te Purbalingga.

In de overl.adv. van mevr. van den Berg staat de naam van de Test-Ex. vermeld als Dr. B.J. Esser. Hij was geen dokter volgens krantenberichten maar Missie Predikant  – Hou me ten goede, kranten kunnen ook fouten maken. (www.kb.nl en zie ook Purbalingga kerkhof deel 2.)  Dokter B.J. Esser was wel degelijk ook een dokter en schreef een boek “In de duisternis niet blijven – 1930” Op het kaft van het boek staat zijn naam en titel als Dr. B.J. Esser. Dr. Esser schreef meerdere boeken.

Dr. Bernard Jonathan Esser zelf ontkwam ook niet aan de ellende van de oorlog. Hij werd ook slachtofer en op het ereveld Kalibanteng is zijn erekruis (Zie OGS) met vermelding als titel Ds (Dominee). Hij werd geboren te Den Haag 16 sept 1875 en overleed Semarang kamp Halmaheira op 30 dec 1944.

Wat ZOU ik hieruit kunnen concluderen? Dat de nagelaten betrekkingen niet bij machte waren om haar zaken te regelen, wegens wellicht te ver weg wonend? Of zich er niet mee wilden bemoeien….En dat er nog een batikfabriek bestond waar alles voor geregeld diende te worden? En dat wellicht de opbrengst van de liquidatie naar de missie ging? En dat de begrafenis door de missie werd geregeld? De grafplaat noemt ook geen tekst zoals bijvoorbeeld: Hier rust onze lieve moeder of iets dergelijks. Heel simpel: Hier rust…een algemene tekst dus.

Ik heb me niet verdiept in de nazaten en verdere details, omdat ik slechts deze pagina gemaakt heb, passend in de serie van oude begraafplaatsen in voormalig Indië.

Zijdelingse aanvullende opmerking: Zie de scan van het IGV hierboven en de naam Eliza van Zuylen geboren Eliza Charlotte Niessen (1863-1946 batil pansellen….. Benieuwd hoe ze als klein meisje eruit zag? Klik HIER.  Op die pagina is een groepsfoto en daar staat een klein meisje bij rechts staand. (Famile van de webmaster). Helemaal links zittend met een stukje jas niet goed dichtgeknoopt is de heer Niessen (oom van mijn opa Julius Boers) en rechts van hem zittend de heer Beerschot, naaste concurrent van de heer Niessen wat betreft het huwelijksleven 🙂

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge allen hun eeuwige vrede en rust hebben.

Terug naar boven