Laurensz, M.E.

Mevr. Marie Elisabeth Lafontaine geboren Laurensz.

Uitleg over de graven Lafontaine.

  1. Mevr. MARIA ELISABETH LAURENSZ, geboren 1807 en overleden 18 dec 1879 te Poerbolinggo (als weduwe Lafontaine) huwde op ??-??-1824 te Japara met de heer CLAAS (NICOLAI)(NICOLAAS) LAFONTAINE.
  2. C. Lafontaine. (Claude) Volgens de grafplaat staat er geboren op 2-6-1831 en overleden 2-1-1880. Volgens de register almanakken was de overledene geheten CLAUDE LAFONTAINE en geboren 2-6-1831 te Semarang en overleden 2-1-1880 te Poerbolinggo.
  3. Th. LAFONTAINE.(Theodoor) Hier rust onze geliefde vader. Geboren 12-2-1838 Semarang en overleden 6-12-1889 Poerbolinggo. Volgens mil. stamboek: Hij meldde zich als vrijwillige dingende naar de rang van officier 27-10-1856 en trad uit dienst 15-7-1857. Zoon van CLAAS LAFONTAINE en MARIE ELISABETH LOURENTZ. (Let op schrijfwijze moeders achternaam.). Theodoor had een relatie met de Inlandse vrouw SARIPAH en hieruit een zoon George *14-5-1863 Madioen die eveneens militair werd.

Extra informatie: Er was ook een MERCUS (MARCUS) LAFONTAINE, geboren 15-6-1843 Ambarawa en volgens zijn stamboek (officier) was hij de zoon van CLAUDE LAFONTAINE en moeder MARIA ELISABETH LAURENS. (Let op schijfwijze !!!!)

Daar gaan we weer: Als het beessie maar een naampie heeft.

 

Aanvullingen op Mercus Lafontaine hieronder:

Huwelijk 1 van Mercus: 

21.02.1871 Mercus Lafontaine, geb. [Ambarawa (Semarang)] 15 juni 1843, le

luitenant-administrateur, zoon van Claude Lafontaine, overleden, en Maria Elisabeth

Laurensz; met Florette Hanriette Dom, geb. [Djokjakarta] 21 juni 1854, dochter van

Arend Nicolaas Dom, landhuurder, en Anna Louisa Lammers, overleden.

[RA 1872, 1931 ]

 

Huwelijk 2 van Mercus:

27.12.1889 Mercus Lafontaine, oud 46 jaar, [geb. Ambarawa (Semarang) 15 juni

18431, gepensioneerd kapitein van de militaire administratie, weduwnaar van Florette

Hemiette Dom, zoon van Claude Lafontaine en Maria Elisabeth Laurens, beiden

overleden; met Marie Anne Lammers, oud 37 jaar, [geb. Djokjakarta 2 sept. 18521,

dochter van Pieter Bemardus Lammers, overleden, en de Chinese vrouw Sie Pook.

[RA 1891, 277; CBG, Stamboeken officieren O.I.L., inv. nr. 400, fol. 105]

Foto’s onder als extra en copyright Lengkong Sanggar Ginaris:

 

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven