Ma Dinah

MA DINAH.

Een foto van het graf van een onbekende dame. Men “verdomde” het om deze dame een achternaam te geven. Waarom? Omdat zij te goed was en waarlijk haar liefde toonde aan diegenen die zij verzorgd had en klaar voor stond? Voor u mevrouw en moge uw ziel in eeuwige genade rust vinden bij de Almachtige Schepper.

Zij overleed in 1925 in de gezegende leeftijd van circa 85 jaar en zal dus circa 1840 geboren zijn.

Er staat een Christelijke spreuk op haar graf JOB 19:25 – 31 : “Want ik weet , mijn Verlosser leeft.” (Ind: “Karena saya tahu Juruselamat saya hidup.”)

Zij moet dus waarschijnlijk werkzaam zijn geweest in de Christelijke sfeer. Zendeling ziekenhuis, zendelingschool, weeshuis? De zending/missie was vanaf 1868 aanwezig in Purbalingga. De heer B.J. Esser was in 1925 de Miss.Predikant. Hij werd opgevolgd door de heer S.D.J. Esser, die in 1934 terugkeerde naar Zuid-Afrika.(Krantenberichten www.kb.nl)

Er was ook een Methodist Epicopal Church te Purbalingga onder leiding van de heer L.L. Akerson (1918) en de Rooms-katholieke hulpleraar Raden Mas Joesoep (Yusup) Poerwodiwirjo (Purwodiwiryo)

OP HAAR GRAF STAAT SIMPELWEG HAAR NAAM “MA DINAH”.

In het Indonesisch zou het kunnen geweest zijn: Mah(Mak) Dinah en Mah staat voor moeder.

Moge u in eeuwige vrede rusten en moge uw naam nooit vergeten worden, mevr. Ma Dinah. Eenzaam ligt u op dat kerkhof en daarom mijn memorie aan u op het internet, opdat de wereld u niet vergete.

Terug naar boven