Thesingh, G.L.

Het graf van G.L. Thesingh. De datums staan ernaast. De fotograaf en editor van Banjoemas.com spelde zijn voorletters verkeerd. Hij heette voluit Guillaume Louis Thesingh.

De Indische Navorser (2002INN15) vermeldt echter het volgende:

Hij was de zoon van Mr. Egbert Thesing en geboren 9 sept 1824(?) en Henriette Petronille van der Upwich. Hij huwde te Batavia op 29 april 1846 met Maria Sophia Duijvené (vader Jean Esaie Duijvené en moeder Saijma.) en er waren 3 kinderen: Jenny Marie (Zij huwde Jan Gerrit Vermeulen), Guillaume Louis Marie en William.

Ik heb geen andere gegevens kunnen vinden.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven