Wouden van der, P.

Het graf van PIETER VAN DER WOUDEN.

Pieter werd geboren te Sidoarjo (Soerabaja) op 20-11-1863 en overleed te Purbalingga op 4-9-1898. Hij was de zoon van Jan van der Wouden, landeigenaar te Sidoarjo en zijn moeder was ??? (Hoogstwaarschijnlijk een Inlandse dame.)

Andere kinderen uit deze relatie waren:

  • Jan van der Wouden geboren 27-8-1865
  • Henri van der Wouden geboren 1-1-1867.
  • Mary van der Wouden geboren 5-1-1861.

Pieter zelve had een relatie met de Inlandse vrouw MOESIE en hieruit de volgende kinderen:

  • Jan Pieter Tiano geboren (erkenning) Banjoemas op 24-10-1889 !!!!!
  • Willemine Mairy geboren (erkenning) Banjoemas op 23-10-1889 !!!!
  • Rienier van der Wouden geboren (erkenning)  Poerbolinggo op 3-1-1891.
  • Willem van der Wouden geboren (erkenning) Poerbolinggo op 28-9-1894.
  • Anna van der Wouden geboren Poerbolinggo 30-11-1897.

 

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven