Purworejo


Het kerkhof van Purworejo (voorheen Poerworedjo)

Purworejo, wie heeft er nooit van gehoord? Er was indertijd ook een Afrikaans legerkamp gevestigd, een Belanda Hitam kamp. Maar daar wil ik het hier niet over hebben.

Enkele beelden van Purworejo zijn HIER te bezien.

Een van die soldaten, ooit met ruw geweld uit Afrika gehaald (met medewerking van de lokale Shanti koning natuurlijk) was een Afrikaan die maar meteen een Hollandse achternaam in zijn achterste kreeg geschoven door de koloniale leiding en dat was KLINK, geen voornaam, niets van dien aard. Uiteraard waren er meerdere mensen die – zonder Nederlands te spreken – zomaar een Hollandse naam kregen.

Een voorbeeld hoe het eraan toe ging in die zogeheten “goeie ouwe” tijden. In de almanak RA 1898 staat vermeld: Op 9 sept 1896 gehuwd te Semarang de Christen Afrikaan Piet van den Berg met de Afrikaansche Christenvrouw Maria Josepha Klink.

Met medewerking (en copyright) van Roemah Toea community en Lengkong Sanggar Ginaris.

Enkele foto’s over de waardeloze toestand van het kerkhof. Het is niet enkel Peneleh dat er zo troosteloos uitziet.

 

De hoofdlaan van het kerkhof.

Enkele onbekende graven (© Sujeira Nas Lentes):

 

 

Enkele beelden van Poerworedjo toen en Puworejo anno 2014.

 

Terug naar boven