Balke, C.

Cornelis Balke werd geboren op 8 dec 1926 te Baarn en overleed te Rante Pao op 27 dec 1957. Hij werd zendeling. Zie ook deze link inzake zijn levensverhaal. Hij huwde W.(Ina) Hilbrands in 1953 en uit dit huwelijk een kind. Ina was een dochter van Marten Herman Hilbrands en Adriana Turkenburg. Ina overleed in 2008.

Gelijk zijn voorganger A.A. van de Loosdrecht stierf ook hij op jonge leeftijd tijdens uitoefening van zijn ambt.

Bron: Archieven.nl  C. Balke (1926-1957): Geb. 8 december 1926, predikant, zendingspredikant, aankomst op Celebes februari 1956, 1956-1957 docent aan de Sekolah Alkitab Geredja Toradja (Bijbelschool, evangelistenopleiding) en vertegenwoordiger van de zending bij de Torajakerk, 27 december 1957 te Rantepao overleden. Gehuwd met W. Hilbrands 1953.

Hieronder: de schoonmaak van het kerkhofje met op de voorgrond het graf van de heer Cornelis Balke. De persoon met witte pet en oranje shirt is bezig om het graf van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht schoon te boenen.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven