Belksma. J.

Graf 8: Johannes Belksma, vader van de kinderen in graf 2 (Lieuwe en Cornelia)  en graf 5 Abraham. Oprichter van de Normaal cursus (wat dat ook moge inhouden) en de Gospel school in 1917 te Barana.

Moge hij in alle eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven