Loosdrecht van de, A.A.

Anthonie Aris van de Loosdrecht werd geboren 21 maart 1885 te Veenendaal en huwde Alida Petronella Sizoo op 7 aug 1913 te Rotterdam en zij was 22 jaar oud. Het echtpaar vertrok nog dezelfde dag per trein naar Genua om aldaar op de boot te stappen naar Ned. Indië omdat hij uitgezonden werd naar Zuid Celebes met het doel om daar de missie op te zetten. Hij slaagde hier volkomen in.

Op 26 juli 1917 werd Anthonie Aris van de Loosdrecht door een groep Toraja personen met een speer vermoord. Volgens mededeling van de lokale berichtgevingen gebeurde dit omdat men hem niet mocht (letterlijk vertaald).

Uit het huwelijk werden geboren de kinderen:

  1. Pieternella Johanna op 16-2-1916 (RA 1917) te Rante Pao maar openarch.nl noemt als geboortedatum 16-2-1915 (Erfgoed Leiden bldz 291A archief 0516)
  2. Anthonia Arisa (vernoemd naar haar vader) op 7-1-1917 te Palopo (Rante Pao). Zij bracht in 1989 nog een bezoek aan het graf van haar vader en de goegemeente te Rante Pao.
  3. Er moet ook nog een zoontje geboren zijn, die jong stierf te Solo: zie relaas in de link hierboven.

De heer en mevr. van de Loosdrecht:

Na het overlijden van haar echtgenoot keerde mevr. van de Loosdrecht terug naar Nederland en overleed in 1953.

Foto hieronder: de grafplaat van Anthonie Aris van de Loosdrecht NADAT er in 2017 een grote schoonmaak werd gehouden op het kerkhof door de gelovige gemeente.

Schoonmaak van het graf van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht maar nu door een ander lid van de gelovige gemeente. De persoon met het oranje shirt kijkt of alles wel goed gaat evenals de cheffin(??)

Het standbeeld te Rante Pao van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven