Cleverly, A.

De graven van de familie hieronder. Copyright |Mas Ibnu|Mas Aga Yurista P.|FB groep Roemah Toea. De graven moeten door de Christelijk Javaanse gemeenschap aldaar verbeterd/vernieuwd zijn, omdat de teksten in het moderne Indonesisch aangebracht zijn. Wanneer dit gebeurd is weet ik niet. In elk geval na de WW2 en zelfstandigheid van Indonesia.

De stichters van de armen kolonie Salib Putih waren oorspronkelijk leden van het Leger des Heils, die ( ik meen 1901) uit het Leger des Heils traden en voor zich zelf begonnen en de armen kolonie oprichten.

Zij waren de heer Adolf Theodoor Jacobus van Emmerik en zijn echtgenote mevr. Alice Cleverly en in 1903 kwam erbij de jongere zuster van mevr. Cleverly namelijk Louisa Cleverly.

Over het wel en wee van deze familie en het zeer bizondere goede werk wat zij deden, ga ik hier niet over uitweiden…In de oude kranten kan men heel veel lezen.

Na het overlijden van haar echtgenoot Adolf Theodoor Jacobus van Emmerik ( Zie de pagina Salib Putih van Emmerik A.Th.J. van), vervolgde Alice de weldoenende werkzaamheden t.b.v. de armen kolonie.

Alice van Emmerik geb Cleverly overleed na een zeer godsvruchtig en sociaal leven op 20 dec 1942 en heeft gode zij dank niet de gruwelen van de WW2 en bezetting door de Jappo’s mee mogen maken op haar oude leeftijd.

Moge zij in alle eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven