Cleverly, L.

De graven van de familie hieronder. Copyright |Mas Ibnu|Mas Aga Yurista P.|FB groep Roemah Toea. De graven moeten door de Christelijk Javaanse gemeenschap aldaar verbeterd/vernieuwd zijn, omdat de teksten in het moderne Indonesisch aangebracht zijn. Wanneer dit gebeurd is weet ik niet. In elk geval na de WW2 en zelfstandigheid van Indonesia.

Zie ook de pagina kerkhof Salib Putih graf van haar zwager Adolf Theodoor Jacobus van Emmerk en zie ook de pagina kerkhof Salib Putih graf van haar zuster Alice van Emmerik geboren Cleverly.

Louisa arriveerde in 1903 in Indië en stelde zich in dienst van de armenkolonie als hulp van haar zuster en zwager.

Zij overleed juli 1942 enkele maanden vóór het overlijden van haar zuster Alice die in dec 1942 overleed.

Moge Louisa in alle eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven