Emmerik van, A.Th.J.

De graven van de familie hieronder. Copyright |Mas Ibnu|Mas Aga Yurista P.|FB groep Roemah Toea. De graven moeten door de Christelijk Javaanse gemeenschap aldaar verbeterd/vernieuwd zijn, omdat de teksten in het moderne Indonesisch aangebracht zijn. Wanneer dit gebeurd is weet ik niet. In elk geval na de WW2 en zelfstandigheid van Indonesia.

De stichters van de armen kolonie Salib Putih waren oorspronkelijk leden van het Leger des Heils, die ( ik meen 1901) uit het Leger des Heils traden en voor zich zelf begonnen en de armen kolonie oprichten.

Zij waren de heer Adolf Theodoor Jacobus van Emmerik en zijn echtgenote mevr. Alice Cleverly en in 1903 kwam erbij de jongere zuster van mevr. Cleverly namelijk Louisa Cleverly.

Over het wel en wee van deze familie en het zeer bizondere goede werk wat zij deden, ga ik hier niet over uitweiden…In de oude kranten kan men heel veel lezen.

De Javaans christelijke kerk Salib Putih werd in 1902 opgericht. De foto’s zijn afkomstig uit Google View.

ADOLF THEODOOR JACOBUS VAN EMMERIK werd te Batavia geboren op 2 sept 1857 uit ouders Johannes Jacobus van Emmerik en Elisabeth Geertruida van Schie. Bij zijn geboorte werd hij aangegeven als Adolf Theodoor (zonder Jacobus). RA1860.

Adolf huwde op 4 april 1888 met Charlotta Elisabeth Louise Zeijdel te Salatiga en na een kortstondig huwelijk van een half jaar overleed Charlotta te Salatiga op 11 okt 1888.

Charlotta was een dochter van Johannes Gerardus Zeijdel en Charlotte Elisabeth Louise JOSEPH.

Adolf vertrok naar Nederland om zich verder te ontwikkelen in zijn werkzaamheden bij het Leger des Heils en kwam daardoor ook terecht in London, alwaar hij de Engelse collega ALICE CLEVERLY ontmoette en zij gingen beiden naar Indië alwaar zij op 21 nov 1895 in Semarang huwden en uit dit huwelijk kwamen kinderen voort. Registratie van hun huwelijk RA1897 zegt ALICE CLEVERLEY

Ik heb al hun kinderen kunnen traceren op één zoon na geheten Cor. Hij zal waarschijnlijk geboren zijn in 1899.

In 1924 overleed Adolf wegens zijn zwakke gezondheid en drukke werkzaamheden (hij leide ook een armenkolonie Salib Putih in Midden Celebes.)

Hieronder zijn overlijdens advertentie welke ik voorzien heb van aantekeningen. De oudste dochter Tresna huwde met de heer Alm.

Enkele aanvullende notes wat betreft de kinderen van Adolf en Alice:

De genoemde namen onder die van Lestarie zullen de kleinkinderen geweest zijn, maar van wie?

Leidsch Dagblad 10 febr 1978: Overleden Lestarie Margaretha Clara van Emmerik te Oegstgeest volgens overl. adv. en haar zuster Tresna Sarah Alm woonde in Cheshire USA.

In dezelfde advertentie wordt broer Pitados Theodoor genoemd als P.A. van Emmerik, gehuwd met mevr. Gijsen en wonend te Amersfoort. Weduwe Cornelia van Emmerik Gijsen overleed op 81 jarige leeftijd op 16 maart 1978 te Den Haag. (Adv Trouw 18 maart 1878).

Broer Harep L.M. overleed 12 dec 1971 en ligt begraven te Zeist. (Begraafplaatsen online.nl)

Moge hij en de zijnen in all eeuweige vrede naast onze Schepper rusten.

Terug naar boven