Eventuin van den, A.P.

Het trieste verhaal van de heer Antonius Petrus van den Eventuin. Geboren te Helmond op 27 dec 1878 en overleden te Sawah Loento op 25 mei 1908. Hij was opzichter bij de Ombilin mijnen.

Wat was er zo triest aan zijn overlijden dan?

  1. Hij stierf natuurlijk veels te jong, werd slechts 31 jaar oud.
  2. Hij stierf omdat hij een collega opzichter van de Ombilin mijnen te hulp schoot die aangevallen werd door een dwangarbeider en zelf werd hij in de borst gestoken tijdens de hulp aan zijn collega. De dader kreeg op zijn beurt van een andere collega van de heer van den Eventuin, gratis een paar extra gaten in zijn lijf geprikt met een pikhouweel.
  3. In 1906 werd zijn zoon Victor Martinus geboren.
  4. Een maand na zijn overlijden werd zijn zoon Antonius Johannes Franciscus geboren op 28 juni 1908.

Antonius Petrus was een zoon van Martinus van den Eventuin en Elisabeth van Stiphout en was gehuwd met Victoria Maria Jacobs. Moeder Victoria Maria vertrok terug naar Nederland met de twee kinderen, alwaar zij in maart 1909 te Helmond overleed. De twee kinderen werden daarna liefdevol opgenomen in het gezin van hum oom Frans Jacobs.

Ik vermoed dat het graf door de Ombilin mijnen is geplaatst, gelet op het feit dat het op een soort monument lijkt en er geen verdere tekst bij staat.

 

 

De rouw advertentie in Nederland geplaatst door de zwager van de heer Van den Eventuin.

Krantenbericht hieronder d.d. 20  mei 1908. Hoe weinig kon de journalist bevroeden dat de heer Van den Eventuin een paar dagen later toch aan zijn verwondingen was bezweken.

Let op, dat de krant melding maakt van de naam Führer, daar waar gelezen dient te worden FÜRRER !!!! (F.J. Fürrer – opzichter Ombilin mijnen.) Er was ook zijn zoon J.F. Fürrer die ook opzichter werd bij de mijn.

Op het internet zwerft een filmpje rond over nazaten op zoek naar hun voorouders en in dit geval betreft het familie van de heer Fürrer. Zie het Youtube filmpje 

 

Moge zij allen rusten in vrede.

 

Terug naar boven