Hageman, H.S.

Hendrik Samuel Hageman, geboren 31 jan 1879 te Vlissingen, overleden Sawah Loento 31 okt 1923, zoon van Hendrik Samuel Hageman Sr en Johanna Maria Fagg. Hij huwde op 21 dec 1899 met Jeannette Henriette Florentine Schmidgall te Buitenzorg.  (RA1901 noemt haar Jeannette Henriette Florentine)

Hij was opzichter bij de Ombilin mijnen en werd slechts 44 jaar oud.

Zijn zuster werd non(Ursulinen) en heette Jacoba Maria Hageman, geboren 24 aug 1872 Vlissingen en stierf kamp Tjihapit (Bandoeng) op 3 juli 1944. Het OGS heeft haar opgenomen in de slachtoffer lijst.

Op de grafplaat staat gebeiteld: Overl. 13-10-1923 daar waar de almanakken en overlijdens advertentie spreken over 31 okt 1923. Foutje van de beitelaar dus.

Wil men meer weten over de genealogie van Jeannette Henriette Florentine Schmidgall, dan gelieve men de Indische Navorser te raadplegen: 1991 INN 4.pdf (Hierin wordt mevr. Hageman ook weer aangeduid als Jeannette Henriette Florentine in afwijking wat er in de 1997 INN 10 wordt genoemd. Zie onder)

Volgens deze website had het echtpaar de volgende kinderen en van deze bedoelde website heb ik een foto gekopieerd en hieronder geplaatst, waarvoor dank. Hele prachtige foto’s van een deel van de familie Hageman. Goud waard.

  1. Herman August  1902-1943. Hij stierf in het kamp te Japan. Roepnaam Broer. Hij huwde Wilhelmina Londt Schultz.(Roepnaam Zus). Zie foto hieronder.
  2. Jeanne Eveline 1905 -1988.Zij huwde Willem Frederik Loth.
  3. Philip Hubert 1907 – 1967. Roepnaam Flip. Hij huwde Marie Caroline Loriaux.
  4. Victor Samuel 1909 – 1910
  5. Cecile Virginie 1911 – ??.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven