Rossum van, P.J.J.

Volgens deze krant zou er dit moeten staan:

LAATSTE RUSTPLAATS VAN P.J.J. VAN ROSSUM. GEBOREN 25-1-1884 DEN HAAG. OVERLEDEN 23-2-1919 TE SIAK.

(Mind: Volgens de genealogische website van Marianne Meisenbacher: Overleden 4-4-1919 !!!!)

Hieronder een foto van het graf van P.J.J. van Rossum gedateerd 28 dec 2019 uit de krant zoals hierboven aangehaald.

Het graf van Pieter Johannes James van Rossum te Siak

Hoogstwaarschijnlijk is P.J.J. van Rossum een militair geweest, gelet op het feit, dat – volgens berichtgeving lokalen – diverse andere graven een eensluidende vorm en gedenknaald hebben die vaker te zien zijn bij graven van militairen elders. Een soort uniforme bouw. Ook volgens de register almanakken moeten er op deze begraafplaats meerdere militairen begraven zijn. Ik heb geen nadere berichten hierover kunnen vinden welk vak Pieter Johannes James van Rossum als beroep had.

Wie was P.J.J. van Rossum?

Hij was PIETER JOHANNES JAMES VAN ROSSUM, geboren te Den Haag op 25 januari 1884 uit ouders PIETER VAN ROSSUM en CATHARINA CORNELIA VAN HEIJNINGEN.

Zijn geboorte akte:

Zijdelingse info:

Als ik de geboorte akte bestudeer, dan valt mij het volgende op:

De handtekening van vader Pieter toont niet het gebruikelijke handschrift van een handwerkman (vader Pieter was timmerman). Het handschrift toont mij een handschrift van iemand die gestudeerd heeft maar ook een vaste krachtige hand hand. (De rechte lijn onder de handtekening, kaarsrecht en krachtig. Zou vader Pieter wellicht eerst voor een ander vak gestudeerd hebben?

Verder valt me op, dat zoon Pieter Johannes James van Rossum de voornamen draagt van de getuigen Johannes Hendrikus van der Ark en van James Aves Jr. Deze getuigen en vader Pieter moeten beslist goede kennissen van elkaar geweest zijn. Wellicht buren zelfs?

Over getuige Johannes Hendrikus van der Ark heb ik niets kunnen vinden en over getuige James Aves Jr. nog het volgende.

Volgens de geboorteakte was James Aves Jr een steendrukker. Doch volgens een bericht uit Delpher was hij Lithograaf die 25 jaar in dienst was bij S. Lankhout & Co, alwaar hij als leerling begon, op datum 6 april 1894.  James Aves Jr. huwde op 47-jarige leeftijd te Amsterdam op 11 aug 1898 met de 44-jarige Helena v.d. Slot en James Jr overleed te Dordrecht op 5 mei 1938 in de leeftijd van 83 jaren. James Aves Sr overleed op 71-jarige leeftijd in 1893 te Den Haag

S.Lankhout & Co was een zeer bekende Haagse uitgeverij, steendrukkerij en lithograaf, opgericht de heer Wolf en later verder gegaan onder naam van de heer Samuel Lankhout, die als kwaliteiten had: Tekenaar, graveur, drukker, lithograaf, uitgever en reproductielithograaf. Diverse door hem persoonlijk geproduceerde werken zijn in diverse musea te bezichtigen.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten, waar dan ook.

Terug naar boven