Sibolga

SIBOLGA – Tapanuli – het kerkhofje op de grond van de oude Batak Protestantse kerk HKBP Lama te Julu. Tegenwoordig nog slechts een paar stukken beton/cement/stenen en wat gras.

Ik kreeg een tip van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, een bevriende Indonesische archeloog, waarvoor dank. !! (Zie onderstaande scan.) Men praat over 4 graven, doch ik heb slechts 2 ervan kunnen traceren en wel: De heer Wilhelm Becker en Emilie Adolphine Schrey. (Becker was schoonzoon van Schrey en hieronder de details.)

Wie was de heer Wilhelm Becker? Een koopman uit Duitsland die zich te Sumatra vestigde en daar huwde met een aldaar geboren nazate van de Duitse zendeling Johannes Schrey.

Beker richtte later een handelsbedrijf Mij n.v. Becker & Brand op samen met de heer D. Brand (zijn zwager) en zijn schoonvader maakte hij procuratiehouder. Veel valt er verder niet te vertellen en nog minder over het kerkhofje. De heer Becker stierf in 1933 en in 1935 werd zijn bedrijf (samen met nog enkele andere bedrijven en woningen) door een grote brand getroffen.

Hieronder de oude Bat.Prot. kerk met de resten van wat eens graven waren.

 

Hierboven de algemene begraafplaats (TPU Taman Pemakaman Umum) nabij de kerk.

Dan nog wat genealogie hieronder:

De heer Johannes Schrey, zendeling, procuratiehouder Becker & Brand, schoonvader van Wilhelm Becker en gehuwd met Emilie Adolphine Hennenhofer.

Emilie Adolphine Hennenhofer gehuwd met Johannes Schrey en schoonmoeder van Wilhelm Becker. Zij ligt begraven in het hof van de kerk.

Wilhelm Becker, gehuwd met dochter van echtpaar Schrey hierboven, zijnde Gertrud SchreyWilhelm ligt begraven in het hof van de kerk.

Gertrud Schrey, echtgenote van Wilhelm Becker.

Dan iets over de zakelijke (en familie) relatie van de heer Wilhelm Becker en Brand. Het waren behalve zakenpartners ook zwagers van elkaar, want een zuster van de echtgenote van Wilhelm Becker was

Bron: Zie hun scans hierboven. Beiden liggen op de grond van de kerk Schoonmoeder en schoonzoon.

Tot slot een curiositeit:

RA1885: Emilie Adolphine Hennenhofer huwde te Sibolga met Johann Schrey (zendeling), op 20 dec 1883.

RA1885: Aan de overkant van Sibolga, ligt het eiland NIAS met als hoofdstad Goenoeng Sitoelie:  Elisabeth Thekla Josephine Lijdia Hennenhofer huwde aldaar met de heer Johann Adam Fehr op 20 dec 1883. En toch geen familie van elkaar, die beide dames, die op dezelfde dag huwden en allebei vlakbij elkaar woonden en allebei Hennenhofer als achternaam hadden en ook de heer Fehr was zendeling.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven