Birnie, D.

Voor mevr. DJEMILLAH BIRNIE en moge het Licht van deze Kerst 25 dec 2021 voor altijd op haar schijnen en opdat zij wete dat zij nooit vergeten zal zijn.

Het graf van mevr. DJEMILLAH BIRNIE. Het lijkt wel of men de grafplaat staande heeft geplaatst? Waarschijnlijk omdat de fundering er niet meer is?

Wie was zij? En met welke heer Birnie was zij gehuwd? Zie de scan uit ons nageslacht hieronder. Maar deze opsomming is niet geheel compleet. Want volgens de opgezochte gegevens zouden er in totaal 10 kinderen geweest moeten. In de opsomming mis ik Wilhelmina Elisabeth (W.E. geb 1874 en gehuwd met Meerdink) en George (G. geb 1886 gehuwd met Zinsmeester). Tenminste als ik het wel heb met uw welnemen.

(In 1880 werd een levenloos kind te Groningen geboren, welke ik niet in het aantal kinderen heb meegeteld.)

Hieronder en tweetal borstbeelden van de heren Birnie, die actief waren in de cultuur in die streken van Bondowoso/Djember/Besoeki en omliggend.

 

Hieronder een foto van een 5-tal kinderen van mevr. Djemillah en echtgenoot Gerhard David Birnie.

Er zijn websites op het internet die de datum van overlijden van de heer Gerhard David Birnie vermelden, MAAR wel zeer verschillend. Ook verschil van overlijdens plaats en geboortedatum. Ik brand me er niet aan en vermeld het slechts, omdat het mij in eerste plaats gaat om de schijnwerper op mevr. Djemillah te laten schijnen.

In het Openarch.nl is genoeg te vinden om duidelijkheid te krijgen.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven