Sukabumi


Het kerkhof van Soekaboemi.

Onbegrijpelijk, dat dit kerkhof niet door plaatselijk archeologen e.d. is onderzocht. Waarschijnlijk omdat het in de preanger (Sundanees) ligt en mijn vriendenschare in Indonesia zich hoofdzakelijk bezighoudt in Midden Java en een stukje Oost Java.

Het kerkhof ligt in een driekhoek, die gevormd wordt door de Jalan Pramuka.

Desondanks besloot ik om Soekaboemi onder de loep te nemen, temeer omdat ooit mijn pa zijn eerste baan aldaar vond in de cultuur. Pa verhuisde later naar Kediri Oost Java in de eindjaren 1920 vanwege de crisis.

Maar de beelden van dit kerkhof, die ik kreeg en vond, zijn van dien aard, dat er nog geen letter van te onderscheiden is. Althans de oude graven uit de koloniale tijd. Er wordt heden ten dage nog gebruik gemaakt van het kerkhof en die graven zijn uiteraard wel intact.

De RA’s staan vol met namen die er begraven liggen, maar ja, wie was wie?

Dus veel zal de toevallig voorbijscheurende lezer op deze pagina er niet aan hebben. Hooguit de nieuwsgierigheid tevreden stellen?

Maar vanuit mijn oogpunt: Een eerbetoon aan allen die daar rusten, ook al zijn de graven niet meer herkenbaar.

Oh ja, op het kerkhof liggen ook nakomelingen van Chinese afkomst en christelijke lokalen.

Hiernavolgend enkele beelden van de graven op het kerkhof.

Grafiti “kunstenaars” aan het werk geweest. Ook daar is respect onder de jongere generaties al ver te zoeken.

Hieronder: Zelfs de inhoud van het graf is “geroofd” of althans verdonkeremaand.

Wie zij ook waren, moge zij in vrede rusten.

Terug naar boven